Keefa Gezinshuis VOF


Wij geloven dat een kind het beste kan opgroeien in de eigen, biologische, gezinssituatie: een veilige en stabiele omgeving waarin het zichzelf kan ontwikkelen en doorgroeien naar een jong volwassene die zich zelfstandig kan redden in de maatschappij. Helaas is dit niet voor alle kinderen weggelegd. Om zeer uiteenlopende redenen kunnen zij niet meer thuis wonen. Deze kinderen, ongeacht cultuur, achtergrond of levensovertuiging willen wij graag een kans bieden om in een omgeving op te groeien die zoveel mogelijk daar op lijkt. Daarom doen we dit in een gewoon huis, in een gewone straat, in een gewone buurt, met alles wat daarbij hoort. We beseffen terdege dat dit "the next best solution" is, maar hopen hiermee de vicieuze cirkel te doorbreken waarin een gezinssysteem (soms al meerdere generaties) vaak gevangen zit.

Wij zorgen voor kinderen met hechtings- en gedragsstoornissen, voor wie het nog mogelijk is (of waarvan wordt verwacht dat ze deze potentie hebben), om in een gezinsstructuur met twee vaste opvoeders te wonen.

Bij een plaatsing wordt uiteraard zorgvuldig gekeken naar de samenstelling van het gezin op dat moment.

Eén van onze sterke punten is het bieden van structuur en duidelijkheid. Voorspelbaarheid in het dagelijks ritme geeft rust en overzicht en staat daarom bij ons hoog in het vaandel.

Ook kunnen we als het nodig is voldoende afstand bewaren bij kinderen met bepaalde vormen van hechtingsproblematiek.

Te dichtbij komen kan verstikkend werken en een professionele mix tussen afstand en nabijheid is essentieel om een band op te bouwen. Onze aanpak is consequent en afgestemd op de problematiek van het kind.

Wij vinden het belangrijk om goed gedrag te stimuleren en negatief gedrag te bespreken en waar nodig consequenties aan te verbinden zodat een kind leert van zijn gedrag en zich op een positieve manier kan ontwikkelen.

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich ontwikkelt zodat het uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij. Daarom krijgen de kinderen taken in en om het huis die passen bij de leeftijd en problematiek. Hierdoor wordt geleerd om verantwoordelijkheid te dragen.

Alleen met duidelijke afspraken en regels kunnen we samen met het kind en het netwerk aan de slag om stabiele leefsituatie te creëren. Een belangrijk onderdeel van de behandeling in het gezinshuis is het contact met het netwerk van het kind. Ouders, broertjes en zusjes, opa's en oma's etc. zijn (uiteraard wel op afspraak) welkom in het gezinshuis en contacten en bezoeken worden gestimuleerd voor zover dit veilig is en ten gunste van de ontwikkeling van het kind. Eén en ander wordt in overleg gedaan met Jeugdbescherming indien er sprake is van gezags beperkende maatregelen in het kader van jeugdbescherming.

Omdat wij zoveel mogelijk een gewoon gezin in een gewone wijk willen zijn, heeft dit als consequentie dat er een aantal stoornissen zijn die daar niet in passen. Denk bijvoorbeeld aan seksueel overschrijdend gedrag, loverboy problematiek of ernstig agressieve gedragsstoornissen.


Pagina functies

Mail de redactie
Doelgroep:
  • 0-4 jaar
  • 4-12 jaar
  • 12-16 jaar
  • 16 jaar en ouder
Specialisme:

Essentieel is het gezinsleven dat we het kind/de jongere bieden: Een situatie die wij beschouwen als herkenbaar en veilig voor het kind. Verschil met een leefgroep is dat daar medewerkers ‘op dienst’ zijn en er iedere 8 uur gewisseld wordt van personeel. De mogelijkheden voor het kind om een goede relatie op te bouwen met zijn opvoeders is daardoor beperkt. Als gezinshuisouders zorgen wij voor continuïteit in persoon. Ook in ons gedrag brengen wij meer eenduidigheid aan. Een specifieke benadering van het kind immers is eenvoudiger af te stemmen tussen 2 gezinshuisouders dan binnen een team van 10 personen.

Daarnaast biedt het gezinsleven een realistischer kijk op het leven midden in de maatschappij. Kinderen/jongeren ervaren wat er van ons en/of hen verwacht kan worden richting grootouders, buren of de voetbalvereniging. Het leven in huis lijkt meer op het leven dat het kind straks zal gaan leiden. We denken hierbij ook aan de verantwoordelijkheid voor een huishoudelijke klus of het hanteren van een boodschappenbudget.

Een gezin is vaak een warmere omgeving voor een kind dan een leefgroep. De betrokkenheid die we als opvoeders voelen bij deze kinderen/jongeren kunnen tonen door er telkens te zijn , letterlijk en figuurlijk.

Laatste update: 13-12-2022Zandsteeg 75
4255 SG Nieuwendijk
Contact: Peter Kaslander