Project Bok


Project Bok is:

-een woonvorm voor begeleid zelfstandig wonen voor jongeren en volwassenen

-een Ouder-kindhuis voor ouders met hun kinderen, <4 jaar oud

-een gezinshuis voor kinderen die om diverse redenen niet bij de eigen ouders kunnen wonen

Beschermd wonen
Er zijn bij Project Bok twee tot vijf plaatsen voor begeleid zelfstandig wonen.
Tijdens de eerste twaalf weken van het verblijf wordt een intensieve training aangeboden. Er wordt gewerkt aan doelen die liggen op de gebieden van wonen, scholing/werk, vrije tijd en financiën. Daarnaast is er bij de (tiener)ouders ook sprake van het aanleren en versterken van opvoedingsvaardigheden. Het opbouwen, uitbreiden en/of verstevigen van een positief sociaal netwerk is een belangrijk aandachtspunt in de begeleiding.
Na de eerste drie maanden wordt er verder gewerkt aangestelde doelen.
Beschermd wonen en ambulante begeleiding wordt uitgevoerd onder de Jeugdwet (2015), Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) en/of Wet Langdurige Zorg (WLZ 2015).

Ouder-kindhuis                                                                                                                                                        In ons Ouder-kindhuis zijn drie plaatsen voor een ouder, meestal de moeder, met haar kindje <4 jaar oud. De ouders krijgen dezelfde intensieve training aangeboden, zoals hierboven beschreven staat bij 'Beschermd wonen'. De zorg en opvoeding van de kinderen staat centraal in de begeleiding. De zorg aan Ouder en kind wordt uitgevoerd onder de Jeugdwet 2015, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en/of Wet Langdurige Zorg (WLZ 2015).

Gezinshuis
Een gezinshuis is een vervangende opvoedsituatie voor kinderen van 4 tot 18 jaar in een gezin, waar ook andere (gezinshuis)kinderen wonen. Een kind woont (al dan niet tijdelijk) in een gezinshuis, omdat dit bij de ouders niet meer kan, vanwege gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen. Er zijn bij Project Bok twee tot vier plaatsen in het gezinshuis.
Gezinshuiszorg en ambulante begeleiding wordt uitgevoerd onder de Jeugdwet 2015.

Naam van de organisatie
Zoals een dirigent op de bok gaat staan om zijn orkest te leiden, zo willen we graag dat de mensen die bij Project Bok verblijven ook hun leven (weer) zelf leiden en vorm geven. Ze worden weer de dirigent van hun eigen leven.


Pagina functies

Mail de redactie
Doelgroep:
  • 0-4 jaar
  • 16 jaar en ouder

Laatste update: 13-12-2022Grotestraat 38
4264 RL Veen
Contact: Marian Bok