Huppeteam BV


Huppeteam meent dat inclusie te realiseren is door kinderen, jeugdigen en volwassenen met Downsyndroom individueel te begeleiden, in combinatie met de begeleiding van het zo breed mogelijke netwerk rond hem/haar. De uitgangspunten in ons werk zijn: de overtuiging dat elk mens zich kan ontwikkelen, dat we denken in mogelijkheden en dat we het samen-doen. Onze attitude is gebaseerd op het mediërend leren, holistisch denken, Downsyndroom-specifieke kennis en ontwikkelingspsychologie. De methoden die we gebruiken zijn hierop gebaseerd.

Huppeteam begeleidt niet alleen de persoon met Downsyndroom, maar betrekt expliciet gezinnen, onderwijs en paramedici, kortom het gehele netwerk rondom hem of haar. De begeleidsters van Huppeteam doen dit met kennis over syndroom-specifieke beperkingen en mogelijkheden. De methoden die we gebruiken zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen met downsyndroom. Wij helpen met early-intervention (Kleine Stapjes). Ook spelen we in op de dysfatische ontwikkeling, waardoor we kinderen kunnen helpen met verstaanbaarheid, leren hulp te vragen, taakgerichtheid te ontwikkelen en bepaalde gedragsproblemen kunnen verbeteren.


Pagina functies

Mail de redactie
Doelgroep:
  • 0-4 jaar
  • 4-12 jaar
  • 12-16 jaar
  • 16 jaar en ouder
Specialisme:

Huppeteam is gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen en jong volwassenen met Downsyndroom en gebruikt methoden die inspelen op syndroom-specifieke vaardigheden en tekortkomingen.

Laatste update: 13-12-2022Graaf Engelbertlaan 75
4837DS Breda
Contact: Elva Lilja Horsthuis