Crisis


NOODSITUATIE? BEL DIRECT 112


In overige crisissituaties

Situatie Doelgroep Melder Crisisdienst Bereikbaarheid
Crisissituatie in gezin, met gevaar voor de veiligheid van kind(eren) en ouder(s) Alle jeugdigen uit de regio West-Brabant West Divers (vb: gezin, ouders, school, buurt, verenigingen, wijkteams, politie, jeugdgezondheidszorg, huisarts, kinderarts) Spoedeisende Zorg van JeugdBescherming Brabant (SEZ) Telefoonnummer Spoedeisende Zorg:
088- 0666 999 (7 dagen per week, 24 uur per dag)
Huiselijk geweld en vermoeden kindermishandeling Alle jeugdigen uit de regio West-Brabant West Divers (vb: gezin, ouders, school, buurt, verenigingen, wijkteams, politie, jeugdgezondheidszorg, huisarts, kinderarts) Veilig Thuis Telefoonnummer: 0800 - 2000 ( 7 dagen per week, 24 uur per dag).
Professionals kunnen Veilig Thuis bellen op: 076 - 5233 466
Spoedeisende psychiatrische hulpverlening Alle jeugdigen uit de regio West-Brabant West Huisarts, kinderarts, Veilig Thuis en SEZ GGZ Crisisdienst Via de huisarts of huisartsenpost, zij beschikken over het centraal oproepnummer.
Vrouwenopvang, eventueel met hun kinderen, in geval van huiselijk geweld Alle vrouwen uit de regio West-Brabant West Veilig Thuis Safegroup Via Veilig Thuis (7x24). Telefoonnummer Safegroup:
076 - 5650 550