Crisis


NOODSITUATIE? BEL DIRECT 112


In overige crisissituaties

Situatie Doelgroep Melder Crisisdienst Bereikbaarheid
Crisissituatie in gezin, met gevaar voor de veiligheid van kind(eren) en ouder(s) Alle jeugdigen uit de regio West-Brabant West Divers (bijv. gezin, ouders, school, buurt, verenigingen, wijkteams, politie, jeugdgezondheidszorg, huisarts, kinderarts) Meldpunt Crisiszorg West Brabant

Telefoonnummer:
0800 5099, gratis (7 dagen per week, 24 uur per dag)

Meldpunt crisiszorg West Brabant

Huiselijk geweld en vermoeden kindermishandeling, Seksueel geweld, Loverboys, Eer gerelateerd geweld Alle jeugdigen uit de regio West-Brabant West Divers (bijv. gezin, ouders, school, buurt, verenigingen, wijkteams, politie, JGZ, huisarts, kinderarts) Veilig Thuis West Brabant West

Telefoonnummer: 
0800 - 2000, gratis ( 7 dagen per week, 24 uur per dag).
www.veiligthuiswb.nl

Psychiatrische spoedeisende hulpverlening Alle jeugdigen uit de regio West-Brabant West Huisarts, kinderarts, Veilig Thuis, Meldpunt Crisiszorg, CIT GGZ-WNB Crisisdienst tot 18 jaar Centraal oproepnummer bekend bij de professionals die melden
Vrouwenopvang bij ernstig geweld in de thuissituatie, eventueel met kinderen Alle vrouwen en jeugdigen uit de regio West Brabant West Veilig Thuis Safegroup Telefoonnummer: 
0800 - 2000, gratis ( 7 dagen per week, 24 uur per dag).
www.veiligthuiswb.nl