Vind jeugdhulpaanbieders die passen bij je hulpvraag


Facetten
Welk type jeugdhulp zoek je?

Het type jeugdhulp bepaalt welke aanbieders naar voren komen. Meer informatie over de verschillende typen: Hoogcomplexe zorgLaagcomplexe zorgPleegzorg en Woonzorg.

Welk type woonzorg?
Wat is het profiel?

Het profielnummer staat voor:

  1. Profiel 1: Behoefte aan het bevorderen van de ontwikkeling van de jeugdige bij psychosociale problemen en het verbeteren van de communicatie in het gezin bij problematische relaties tussen ouders
  2. Profiel 2: Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden van ouders met jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen
  3. Profiel 3: Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden van ouders met een ziekte of beperking en het bevorderen van de ontwikkeling van de jeugdige
  4. Profiel 4: Behoefte aan het vergroten van specifiek opvoedingsvaardigheden voor ouders met eigen problemen plus hulp voor de jeugdigen bij zijn/haar ontwikkeling
  5. Profiel 5: Behoefte aan verminderen ontwikkelings- en gedragsproblemen en bevorderen van de ontwikkeling van jeugdige door zorg en behandeling
  6. Profiel 6: Behoefte aan leren van vaardigheden voor het bevorderen van de ontwikkeling van jeugdigen die opgroeien in gezinnen met problematiek op meerdere leefgebieden
  7. Profiel 7: Behoefte aan begeleiding voor jeugdigen met een beperking
  8. Profiel 8: Behoefte aan begeleiding en behandeling in samenhang met een beperking
  9. Profiel 9: Behoefte aan begeleiding en behandeling vanwege een lichamelijke beperking
  10. Profiel 10: Behoefte aan het behandelen van complexe problematiek bij 0-6 jarige binnen het gezin.

Meer informatie en toelichting over deze profielen

Verfijn je keuze: