Hoogcomplexe zorg


De meeste jeugdigen in onze regio ontvangen jeugdhulp op basis van een laagcomplex arrangement. Echter zijn er ook jeugdigen met een zwaardere hulpvraag. Zij ontvangen Hoogcomplexe jeugdhulp.

De uitgangspunten voor Laagcomplexe zorg (geformuleerd in de Toelichting Jeugdhulpcatalogus laagcomplexe jeugdhulp) zijn onverkort van toepassing op Hoogcomplexe zorg. Ook voor kinderen met de zwaarste zorgvraag geldt als uitgangspunten:

  • Complementair werken, waarbij de aanbieder aansluit op wat al wordt gedaan door gezin, sociaal netwerk (inclusief huisarts en onderwijs), voorliggend veld, collega’s op het sociaal domein en de Jeugdprofessional.
  • De jeugdhulpaanbieder streeft naar afschaling en uitstroom uit zorg
  • Jeugddomein overstijgend wordt gehandeld
  • Een systemische aanpak, waarbij altijd zorg en ondersteuning wordt geboden aan het gehele gezin
  • De wijze van invulling van het zorgtraject is aan de jeugdhulpaanbieder, in overleg met het gezin en de casusregisseur
  • Het motto: ‘Handel alsof het je eigen kind is’.

Domeinoverstijgend en non-exclusie

Voor het leveren van Hoogcomplexe zorg gaat de regio enkel nog overeenkomsten aan met (combinaties van-) jeugdhulpaanbieders, die zorg kunnen bieden in elke denkbare hoogcomplexe casus. Het betreft hier zowel:

  • 2de als 3delijns zorg
  • Voormalige J&O hulp als jeugd-GGz als jeugd-lvg als verslavingszorg
  • Voormalige J&O hulp als jeugd-GGZ, als jeugd-lVG en als verslavingszorg
  • Ambulante als residentiële zorg

(Combinaties van-) jeugdhulpaanbieders zijn in staat om hiervoor alle denkbare maatwerk zorgtrajecten te maken voor de cliënt en zijn systeem. Voor deze gecontracteerde partijen geldt dan ook geen enkele exclusiegrond, alle cliënten met een zeer zware zorgvraag moeten worden behandeld en opgevangen door de voor Hoogcomplexe zorg gecontracteerde partijen. Vanzelfsprekend zal door de toegang zorgvuldig worden afgewogen in haar advisering aan de (ouders van) de cliënten, welke (combinatie van-) jeugdhulpaanbieders het beste passen bij de onderliggende zorgvraag.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 22-11-2022