Over ons


Het Zorg Informatie & Inkoop Team (ZI²T) in Roosendaal regelt in samenwerking met de negen gemeenten in jeugdhulpregio West-Brabant West het beleid, de inkoop en de monitoring van jeugdhulp.

Samenwerking

De nauwe samenwerking met en tussen ketenpartners, ouders en jeugdigen vormt hierbij een belangrijk fundament. Sinds 2015 kopen we in regionaal verband specialistische jeugdhulp in. JeugdzorgPlus regelen we samen met jeugdhulpregio’s Zeeland en West-Brabant Oost.

Arrangementensystematiek

Vanuit ons breed gedragen jeugdhulpstelsel werken we op basis van arrangementen. De jeugdprofessional stelt als spin in het web met het gezin een arrangement op. Samen bepalen zij aan welke doelen wordt gewerkt. De jeugdprofessional toetst of het arrangement aansluit op de hulpvraag en voert de regie tijdens het hulptraject. De  jeugdhulpaanbieder biedt maatwerk, waarbij gestuurd wordt op het resultaat van een hulptraject.

Kernwaarden

Betrokken partijen werken op basis van de kernwaarden:

  • Eigen kracht en eigen leven als continu streven
  • Jeugdhulp is een teamsport
  • Ieder kind verdient een thuis
  • Sturen vanuit kwaliteit.

Ons doel is om te werken met een volkomen transparant en ‘kinderlijk eenvoudig’ systeem, dat ook recht doet aan de complexiteit van de inhoud van zorg.

Regiokaart met de negen gemeenten in jeugdhulpregio West-Brabant West
Regiokaart met de negen gemeenten in jeugdhulpregio West-Brabant West
De gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert werken samen in de jeugdhulpregio West-Brabant West