Pleegzorg


Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Zeven dagen per week of af en toe een weekend of vakantie. Voor korte of voor langere tijd. Pleegouders ontvangen hiervoor een vergoeding, maar het pleegouderschap is geen baan.

Varianten van pleegzorg:

Hulpverlening

Men zet de hulpverleningsvariant van pleegzorg in als de kans bestaat, dat door intensieve hulpverlening de opvoedingsvaardigheden of leefsituatie van de ouders op korte termijn sterk verbeteren. In dat geval kan het kind weer thuis wonen. Er zijn twee vormen: kortdurende pleegzorg en deeltijdpleegzorg. Crisispleegzorg valt onder de kortdurende hulpverleningsvariant.

Opvoeding

In de opvoedingsvariant voeden pleegouders een pleegkind voor langere tijd op. Dan is het pleeggezin een vervangende opvoedingssituatie. Het doel is om het kind in een perspectiefvolle opvoedingssituatie te brengen en te houden. Samenwerking met de ouders blijft - indien mogelijk - bestaan. Bij voorkeur wordt een pleeggezin gevonden binnen het eigen netwerk van een kind. Wanneer dat niet lukt, wordt een match gezocht in het bestand van de pleegzorg aanbieder. Ook bij de opvoedingsvariant wordt met regelmaat gekeken of terugkeer naar huis mogelijk is.

Visie op wonen

In 2020 is er een beleidsstuk geschreven met daarin de visie van de regio over hoe om te gaan met vraagstukken over wonen voor jeugdigen. Dit beleidsstuk stond aan de basis van de inkoopprocedure Gezinsvervangende woonvormen met het bijbehorende contract dat met ingang van 1 juli 2023 zal gaan gelden.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 22-11-2022