You & Me Psychologie


Hoe vervelend is het wanneer het niet lekker loopt in je gezin?

Je wilt alles doen om dit te verhelpen, maar soms lukt dit niet zonder hulp van buitenaf. Dat kan voelen als falen als ouder zijnde. Toch vindt You&Me het juist heel sterk wanneer je deze stap durft te zetten. Samen kijken we naar de klachten en naar wat mogelijk onderliggende oorzaken zijn. Meer zelfvertrouwen, minder stress, meer begrip voor elkaar. Samen komen we tot inzichten en zien jullie waar verandering kan plaatsvinden en wat hiervoor nodig is. Aarzel niet, schaam je niet, want je bent echt niet de enige.

Problemen kunnen zich uiten in ruzies in het gezin, negatieve gedachten, depressieve en/of angstklachten, boosheid of juist teruggetrokken gedrag. Gezinnen kunnen voor o.a. systeemtherapie terecht (ook met jonge kinderen vanaf 4 jaar) bij You&Me Psychologie. Daarnaast kan er ook gekozen worden voor individuele- of groepsbehandeling voor kinderen tot 18 jaar. Let op: You&Me behandelt alleen lichte tot matige psychische problemen in de basis-ggz met kortdurende trajecten.

Aanmelding

Aanmelding vindt in eerste instantie plaats via het aanmeldformulier op de website. You&Me zal contact opnemen om een eerste screening te doen of de hulpvraag passend is in de praktijk. Zo ja, dan zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden, omdat de klik ontzettend belangrijk is. Is er een klik, dan kunnen we bespreken hoe vergoeding aan te vragen. Er zal eerst aandacht worden besteed aan de indicatiestelling: gezin, opvoeding, ontwikkeling, traumatische ervaringen, wat is de hulpvraag, wat speelt er, welke behandeling is passend. Eventueel kan er ook uitgebreidere diagnostiek plaatsvinden waar nodig. Dit altijd in overleg.

Voor meer informatie neem een kijkje op de website: www.youmepsychologie.nl

Behandeling

Mirjam van You&Me Psychologie is gespecialiseerd in de cognitieve gedragstherapie. Daarnaast is zij opgeleid in Accaptance & Commitment Therapy (ACT), traumabehandeling (EMDR), schematherapie en systeemtherapie. Mirjam heeft veel kennis van hoogsensitiviteit, angst en depressieklachten. Op de website van You&Me is meer te vinden over alle vormen van behandeling en voor welke hulpvragen deze kunnen worden ingezet.

Zowel bij individuele behandeling (CGT, EMDR, ACT, ST) als bij systeemtherapie en de groepsbehandeling is de werkwijze geheel gericht op het versterken van de eigen competenties van jouw kind en gezin. Ieder mens is anders en dus ook ieder gezin. Daarom heeft ook ieder gezin een eigen hulpvraag, waardoor het zo belangrijk is om samen te bekijken welke behandeling het beste aansluit.

Diagnostiek

Wanneer er uitgebreider onderzoek nodig is voordat er wordt gestart met behandeling, wordt dit met jou als ouder besproken. Met diagnostisch onderzoek krijgen we een breed beeld van de sterke en minder sterke kanten van jouw kind, zodat we heel gericht de behandeling kunnen inzetten op het vergroten van de sterke kanten en waar nodig aan de slag kunnen met de minder sterke kanten. We kijken wat jouw kind en jullie als ouders (en eventueel school) nodig hebben. Het gaat hierbij niet om diagnoses te stellen, maar om beschrijvende diagnostiek. De onderzoeksvragen worden samen met ouders en eventueel school opgesteld.

Diagnostisch onderzoek kan antwoord geven op diverse vragen. Het kan gaan om intelligentie- onderzoek, bijvoorbeeld wanneer je kind op toetsen laag scoort, maar de lesstof wel begrijpt volgens de leerkracht. Je kind kan ook veel boosheid of angst laten zien waarvan je niet goed weet waar dit vandaan komt. Onderzoek kan dan onder andere gericht worden op de beleving van je kind over zichzelf of anderen, op communicatie met anderen of emotieregulatie. Ook bij vermoedens van dyslexie kan er onderzoek worden gedaan. Dit wordt echter niet vergoed.

Behandeling en diagnostiek vindt plaats in de praktijk te Woensdrecht.


Pagina functies

Mail de redactie
Doelgroep:
  • 4-12 jaar
  • 12-16 jaar
  • 16 jaar en ouder
Specialisme:

Cognitieve gedragstherapie

Acceptance & Commitment Therapy

Schematherapie

EMDR

Systeemtherapie

Angst, dwang, depressie, onzekerheid, zelfbeeld, identiteit, genderidentiteit, faalangst, hooggevoeligheid, emotieregulatie, diagnostiek op intelligentie, sociaal emotioneel (zelfbeeld, persoonlijkheid, interactie), executieve functies, aandacht- en concentratie enz.

Laatste update: 17-04-2024


Onze zorglocaties

  • Woensdrecht

Marktje 47
4634 VV Woensdrecht
Contact: Mirjam de Nijs