Account- en reviewgesprekken 2024


Dit voorjaar hebben de accountgesprekken hoogcomplex en reviewgesprekken met gemeenten weer plaatsgevonden. Voor de tweede keer in een nieuw jasje, een jasje dat steeds beter past.

Behoefte aan doorontwikkeling

Vanuit aanbieders en gemeenten kregen we signalen dat er behoefte was aan een doorontwikkeling van de account- en reviewgesprekken, om verder met elkaar de diepte in te duiken en van gesprekken te leren. Om het stelsel te blijven optimaliseren, hebben we een nieuwe opzet gemaakt voor de account- en reviewgesprekken.

Evaluatie

In het najaar 2023 zijn de gesprekken voor het eerst volgens de nieuwe opzet gevoerd. Deze gesprekken hebben we met elkaar geëvalueerd en naar aanleiding daarvan is de opzet verbeterd. Na iedere gespreksronde ondernemen we dezelfde stappen, zodat we met elkaar deze gesprekken zo effectief en optimaal mogelijk kunnen voeren.

Rode draden

Uit alle gesprekken halen we de rode draden en deze koppelen we terug aan jullie. Gezamenlijk gaan we in gesprek over de rode draden. Op deze manier creëren we een structuur waarin we blijvend van elkaar leren en met elkaar de hulpverlening voor de jongeren verbeteren.


Hand stapelt diverse blokjes met symbolen