Sluitingsdatum verzoek tot tussentijdse toelating Open House,


Datum
Plaats in agenda
Omschrijving

Bent u een aanbieder van Jeugdhulp en wilt u in aanmerking komen voor een contract in West-Brabant West dan kunt u een verzoek tot tussentijdse toelating doen. Dit doet u in Mercell tot uiterlijk 1 oktober 2023 om 12:00. Dit geldt voor de tenders T24287 Laagcomplexe Jeugdhulp, T24290 Hoogcomplexe Jeugdhulp en T24313 Gezinsvervangende Woonvormen.