Samen Deskundig


‘Samen Deskundig’ is er speciaal voor kinderen, jeugdigen en gezinnen met een hoogcomplexe hulpvraag en is werkzaam in de regio West-Brabant West. Samen Deskundig is een samenwerking tussen SDW, GGZ WNB en De GezinsManager.

De inzet van ‘Samen Deskundig’ is erop gericht om kinderen, jongeren en gezinnen op weg te helpen naar zo zelfstandig mogelijk leven. We werken aan een structurele oplossing door een veilige en rustige situatie te creëren.

De 3 organisaties wisselen kennis en kunde uit. Dat zorgt voor een sterke basis met brede deskundigheid. We zetten in op de eigen kracht van het gezin en bieden professioneel maatwerk. Met een snelle inzet van kwalitatieve jeugdhulp proberen we maximaal resultaat te behalen.

Hierdoor heeft Samen Deskundig een maatwerk antwoord voor iedere complexe jeugdhulpvraag.

Voor meer informatie zie onze websites of neem telefonisch contact met ons op via: 088-2597600
https://www.samen-deskundig.nl


Pagina functies

Mail de redactie
Doelgroep:
  • 0-4 jaar
  • 4-12 jaar
  • 12-16 jaar
  • 16 jaar en ouder
Specialisme:

Wij verzorgen specialistische behandeling en begeleiding ‘op maat’ voor kinderen, jongeren en hun ouders die te maken hebben met een beperking of ontwikkelingsachterstand, psychische of psychiatrische problematiek en opvoed- en/of systeemvragen.

Laatste update: 11-07-2023