EiE


Onze werkwijze kent een multidisciplinaire en systemische aanpak, de behandelvormen die wij daarin bieden zijn: psychomotorische (gezins)therapie, systeem-/gezinstherapie, (proces)diagnostiek, ambulante- en gezinsbegeleiding, gesprekstherapie en EMDR.

Passende hulpvragen
​Indien één of meerdere van de onderstaande vragen op de jeugdige van toepassing is, dan kan onze praktijk zeker iets betekenen voor de jeugdige:

 • Je wilt weten wat er aan de hand is?

 • Je wilt leren voor jezelf op te komen?

 • Je wilt leren vriendschappen te houden?

 • Je wilt leren vriendschappen te sluiten?

 • Je wilt leren omgaan met emoties?

 • Je wilt leren omgaan met spanningen en/of stress?

 • Je wilt leren omgaan met angsten?

 • Je wilt leren omgaan met je mogelijkheden?

 • Je wilt samen leren werken?

 • Je wilt leren 'stop' zeggen?

 • Je wilt leren 'nee' zeggen ?

 • Je wilt leren omgaan met een nare ervaring?

 • Je wilt leren plezier te hebben?

 • Je wilt leren complimenten te geven en te ontvangen?

 • Je wilt leren plannen?

 • Je wilt leren controle te krijgen over je boosheid?

 • Je wilt leren een gezond leefpatroon te ontwikkelen ?

 • Je wilt je fijne en/of grove motoriek ontwikkelen ?

​De hierboven genoemde hulpvragen zijn niet volledig. Staat uw hulpvraag er niet bij of heeft u aanvullende vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contra-indicaties
De contra-indicaties zijn situaties waarbij het voor ons ondanks een passende hulpvraag mogelijk toch niet passend is om zorg te bieden. Dit kan in de volgende gevallen van toepassing zijn:

 • Personen van 18 jaar of ouder.

 • Jeugdige met een verstandelijke beperking (IQ < 70).

 • Jeugdige in complexe vechtscheiding.

 • Jeugdige met somatische klachten of fysieke beperkingen.

 • Jeugdige met niet aangeboren hersenletsel en/of comorbiditeit.

 • Jeugdige met behoefte aan verzorging en/of verpleging niet passend bij de (chronische) leeftijd.

 • Ernstige psychiatrische aandoeningen.

 • Jeugdige met acute behoefte aan zorg (crisissituatie).

 • Jeugdige die zorg nodig hebben binnen het gedwongen kader.

 • Jeugdige zonder financiering vanuit gemeente.

 • Jeugdige met hoog risico op suïcidaliteit.

Kan één van deze situaties van toepassing zijn op de jeugdige dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen om te bespreken of wij iets voor u kunnen betekenen, of u kunnen adviseren welk hulpaanbod dan wel passend kan zijn.


Pagina functies

Mail de redactie
Doelgroep:
 • 4-12 jaar
 • 12-16 jaar
 • 16 jaar en ouder
Specialisme:

Multidisciplinaire en systemische behandeling.

Laatste update: 14-03-2023


Onze zorglocaties

 • Etten-Leur

Olympiade 43
4873DA Etten-Leur
Contact: Simone Nederlof