GGZ Westelijk Noord-Brabant


Het specialisme Kind-, Jeugd-, en Jongvolwassenenpsychiatrie biedt onderzoek en behandeling (multidisciplinair) aan kinderen, jongeren en hun ouders(s) en naastbetrokkenen van 0-18 (23) jaar met ontwikkelingsproblemen, psychische en psychiatrische problemen. Samen kijken we wat er aan de hand is en wat de beste behandeling voor je kind is in zijn of haar specifieke situatie, ofwel wij bieden zorg op maat. Wij kijken naar het kind/de jongere en zijn systeem in de hele breedte: de ontwikkeling op verschillende terreinen, functioneren op school, in het gezin, in sociale contacten, het lichamelijk functioneren (biomedisch) en hoe deze factoren en het gezin elkaar beïnvloeden.

Het behandeltraject is zo licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk en zo kort of zo lang als nodig is. Wij sluiten aan bij de eigen kracht, regie en mogelijkheden van een kind of jongeren en zijn ouder(s) en naastbetrokkenen (herstelgerichte visie).

Wij bieden behandeltrajecten aan vanuit doelgroep- en leeftijdsspecifieke teams zodat wij de behandeling goed kunnen afstemmen op de hulpvraag. Hoogopgeleide en gekwalificeerde professionals voeren de zorg uit.

Samenwerking:

Naast onze eigen specialisaties werken wij intensief samen met andere aanbieders om domein en complexe overstijgende vragen van cliënten te kunnen beantwoorden. GGZ WNB vormt samen met de partners SDW en De GezinsManager de zorgcombinatie ‘Samen Deskundig’ in regio West-Brabant-West.  Vanuit deze combinatie voor Hoogcomplexe zorg bundelen wij onze expertise en deskundigheid op het gebied van complexe problematiek waarmee we een gezamenlijk zorg kunnen leveren aan cliënten met een complexe hulpvraag.

Daarnaast werken wij intensief samen met verschillende disciplines van het Bravis ziekenhuis (bijvoorbeeld  kinderartsen, neurologen, revalidatie). Zo nemen wij deel aan het eetstoornissenoverleg waarbij verschillende expertisen samenkomen rondom de behandeling van eetproblematiek.

Behalve deze vormen van georganiseerde samenwerking werken wij op casusniveau samen met tal van andere zorgaanbieders in de regio’s. Gezamenlijk vormen wij het zorglandschap voor jeugdigen en hun ouder(s) in West Brabant. Dit geldt ook voor de samenwerking met de verwijzers zoals jeugdzorgprofessionals, kinderartsen, huisartsen etc.

Aanbod team overstijgend:

 • Hulpvraaganalyse middels kindscreening en/of ouderscreening
 • Diagnostiek/onderzoek
 • Psychiatrische onderzoek (PSA)
 • Contextuele observaties
 • Psychoeducatie
 • Farmacotherapie
 • Mediatietherapie (ouderbegeleiding)
 • Individuele en groepstherapie
 • PIT Jeugd
 • Vaktherapie: beeldend / PMT (psychomotore therapie)
 • Traumabehandeling (enkelvoudig en complex, Intensief Trauma Traject = ITT)
 • Systeem-/gezinstherapie

Specialisaties Preventie: individueel en groepsaanbod:

 • Piep zei de muis (4-8 jaar): Individueel en groepsbegeleiding voor kinderen die een extra steuntje nodig hebben, omdat ze thuis of in hun omgeving te maken hebben (gehad) met spanning of stress.
 • KOPP/KOV en Brussen (8-12 jaar en 12 -18 jaar): individueel en groepsbegeleiding van kinderen met ouders en/of broertje/zus met psychische en/of verslavingsproblemen
 • Head UP: (12-18 jaar) en 18-25 jaar: groep voor jongeren met stemmingsproblemen (somber, lusteloos, etc.)
 • Steunpunt op diverse scholen in de regio

Specialisaties Kinderteam (0-12 jaar)

 • Intensieve Deeltijd Behandeling (6-12 jaar), combinatie therapie en onderwijs
 • OKI-B (Ouder-Kind Behandeling) / Ouder-Baby behandeling
 • Speltherapie
 • Floortime

Specialisaties ADO-team (12-18 jaar):

 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Psychotherapie (individueel en groep)
 • Jongerendeeltijd (12-18 jaar)
 • Vroeg detectie en interventie psychoses
 • FACT-Jeugd (tot 23 jaar)
  • BOTS-traject
  • Outreachende contacten
  • Steunende en structurerende contacten

Voor meer informatie: zie onze website of neem contact met ons op via: 0164-289722 (secretariaat jeugd) https://www.ggzwnb.nl/behandeling/kind-en-jeugd/


Pagina functies

Mail de redactie
Doelgroep:
 • 0-4 jaar
 • 4-12 jaar
 • 12-16 jaar
 • 16 jaar en ouder
Specialisme:

Wij zijn specialist op het gebied van;

Depressie Angststoornissen AD(H)D Autisme Spectrum Stoornissen Complex trauma Psychose (vroeg signalering en interventie) Eetstoornissen (MeerGezinsDagBehandeling (MGDB) en ambulant) FACT-Jeugd Medicatiepoli 24/7 Crisiszorg Jeugd-GGZ Crisis en Bereikbaarheidsdienst Jeugd (CBJ) tijdens kantoortijden Crisisdienst buiten kantoortijden (nachten, weekenden en feestdagen)

Laatste update: 14-04-2023


Onze zorglocaties

 • Bergen op Zoom
 • Roosendaal

Laan van België 55/57
4701 CJ Roosendaal
Contact: Cliëntenbureau Jeugd