Impegno Jeugd & Gezin B.V.


impegno biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding voor jeugdigen en gezinnen (gezinscoaching en ouderschap bij scheiden)

Wil je weten wat wij voor jou/jullie kunnen betekenen? Neem dan contact op met impegno via 085-4834520 of kijk op www.impegno.nl.

Diagnostiek en behandeling:

We bieden zowel individueel onderzoek (zoals psychologisch onderzoek, ADOS, een spel- of schoolobservatie) als gezinsdiagnostiek (gezinsobservatie, ouder-kind interactie, systeemgesprek). Daarnaast bieden we  individuele behandeling (zoals CGT, ACT, EMDR, NIKA) en kunnen we, waar nodig, medicatie voorschrijven (wel altijd in combinatie met een individuele behandeling).

Begeleiding:

We bieden individuele begeleiding bij kinderen en jongeren op meerdere leefgebieden. Denk hierbij aan psychisch functioneren, sociaal, praktisch en werk/school.

Gezinscoaching:

Gezinscoaching staat voor gezinsgerichte benadering in de thuissituatie. De ontwikkeling van het kind of de jongere in een zo optimaal mogelijke omgeving staat centraal. We bieden ambulante hulp aan gezinnen gericht op het versterken van de eigen kracht, het betrekken van het netwerk en vroegtijdig, laagdrempelige hulp bieden om zorgen in de toekomst te voorkomen. We maken binnen gezinscoaching onderscheid tussen gezinsbehandeling en gezinsbegeleiding.

Gezinsbehandeling:

Er wordt gezinsbehandeling ingezet wanneer er sprake is van een complexe opvoedsituatie. Er wordt gekeken naar het gehele systeem waarbij dieperliggende oorzaken van problemen onderzocht worden (trauma/familiegeschiedenis ouders/psychische stoornissen). Het doel is om deze problemen te begrijpen, te behandelen en te verbeteren door middel van therapeutische interventies.

Gezindbegeleiding:

Er wordt gezinsbegeleiding ingezet voor het vergroten van de veerkracht van het gezin en het ontwikkelen van vaardigheden om effectiever met stress, veranderingen en uitdagingen om te gaan. Het kan ook gericht zijn op het verbeteren van opvoedingsvaardigheden, communicatie binnen het gezin en het versterken van de banden tussen gezinsleden.

Ouderschap bij Scheiden:

Ouderschap bij scheiden heeft als doel om tijdens en na de scheiding rust en veiligheid te creëren voor een goede omgang tussen kind en beide ouders. Onenigheid tussen ouders in geval van een scheiding heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Tijdens het traject leren ouders in het belang van de kinderen op een positieve en opbouwende wijze met elkaar overleggen en samenwerken.

Wij zijn specialist in ouderschapsbemiddeling. Samen met beide ouders gaan we in een aantal oudergesprekken opzoek naar de beste manier om jullie kind(eren) op te voeden in de nieuwe situatie. Daarnaast zullen er ook enkele gesprekken plaatsvinden met het kind/kinderen (mits oud genoeg) om ook de wensen en ideeën van het kind in kaart te brengen en dit mee te nemen in de oudergesprekken.


Pagina functies

Mail de redactie
Doelgroep:
 • 4-12 jaar
 • 12-16 jaar
 • 16 jaar en ouder
Specialisme:

Diagnostiek: psychologisch onderzoek, ADOS, een spel- of schoolobservatie en gezinsdiagnostiek

Behandeling: CGT, ACT, EMDR, NIKA, medicatievoorschrift (wel altijd in combinatie met individuele behandeling)

Gezinscoaching: IAG, Signs of Safety, systemisch werken, gezinsdiagnostiek, NIKA (ouderbegeleiding) en Geweldloos Verzet

Complexe echtscheidingen en omgangsmogelijkheden (met de aanwas van UHA trajecten)

Laatste update: 11-06-2024


Onze zorglocaties

 • Bergen op Zoom

Zorg aan huis in

 • Bergen op Zoom
 • Etten-Leur
 • Halderberge
 • Moerdijk
 • Roosendaal
 • Rucphen
 • Steenbergen
 • Woensdrecht
 • Zundert

Roosenveltlaan 148
4624 DE Bergen op Zoom
Contact: Team Jeugd en Gezin Breda en West Brabant West