Inpetto Jeugd-GGZ


InPETTO, praktijk voor jeugdpsychologie en jeugdpsychiatrie biedt
Psychologische en Psychiatrische Expertise, Therapie, Training en Onderzoek.
Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen bij onze praktijk terecht voor basis- en specialistische ggz,
op verwijzing door de huisarts of het CJG in de regio's West Brabant-west, West Brabant-oost en Hart van Brabant.

Bij Inpetto werken psychiater, (GZ-)psychologen, (ortho-)pedagogen, gezinstherapeut, speltherapeut, kinderarts, gespecialiseerde verpleegkundigen en voedingsconsulent samen om kinderen, jongeren en hun ouders te helpen bij problemen in de ontwikkeling.

Ons zorgaanbod is afgestemd op de hulpvraag van het kind en het gezin (systeem) waarvan het deel uitmaakt. Het startpunt daarbij is de vraag of er sprake is van kind-eigen problemen of van factoren in de omgeving die het kind in zijn ontwikkeling belemmeren. We vinden het belangrijk om zicht te krijgen op het functioneren van het kind in de belangrijkste leefmilieus: in het gezin, op school en in de vrije tijd met leeftijdgenootjes.

We werken vanuit de overtuiging dat het kind niet los gezien kan worden van zijn of haar omgeving. Ouderbegeleiding, opvoedingsondersteuning en psycho-educatie aan ouders en andere gezinsleden maken vaak deel uit van het aanbod. Ouders worden op die manier goed toegerust om ontwikkelingen en gedragsveranderingen thuis te continueren en te bevorderen. Ook de school en de leerkracht van het kind worden desgewenst bij de behandeling betrokken.

WTZa erkende instelling, ISO9001 gecertificeerd.


Pagina functies

Mail de redactie
Doelgroep:
  • 0-4 jaar
  • 4-12 jaar
  • 12-16 jaar
  • 16 jaar en ouder
Specialisme:

Speerpunt in onze dienstverlening is de vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen bij (heel) jonge kinderen en de vroegtijdige onderkenning/behandeling van beginnende persoonlijkheids-problematiek bij pubers en adolescenten.

Laatste update: 21-07-2023


Onze zorglocaties

  • Moerdijk

Blokweg 5B
4761RA Zevenbergen
Contact: Erwin De Roo