Kernvisie Methode


Kernvisie methode helpt jeugdigen van 7 tot 18 jaar, die sociaal-emotionele problemen ontwikkelen zoals; belemmerende overtuigingen, negatief zelfbeeld, faalangst, concentratieproblemen, met buikpijn naar school en thuiszitten. Labels als AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid, hoog gevoeligheid.

Veel sociaal- emotionele problemen staan in relatie met school. Wij stellen de jeugdige in staat om de sociaal-emotionele problemen op te lossen én zorgen ervoor dat deze niet weer ontstaan door hen te leren anders te leren en hun brein beter te gebruiken.
Wij geven inzicht waarom het op school niet goed gaat, waardoor de jeugdige redenen heeft om er mee aan de slag te gaan.
Het eindresultaat is een jeugdige die weer in staat is om zelfstandig te functioneren, eigenaarschap laat zien, de weg binnen het onderwijs weer vindt, sociaal goed functioneert en thuis weer meedoet.
De ouders worden betrokken in het proces en er is altijd minimaal één ouder bij de sessies aanwezig. Door met elkaar het commitment aan te gaan om het resultaat te bereiken is het succes gewaarborgd.


Pagina functies

Mail de redactie
Doelgroep:
  • 4-12 jaar
  • 12-16 jaar
  • 16 jaar en ouder

Laatste update: 09-04-2024