KJ Psychologen B.V.


KJ Psychologen | Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie/-psychiatrie richt zich op het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders in de leeftijd 0-26 jaar. Wij verzorgen psychiatrisch, psychologisch en orthopedagogisch onderzoek, behandeling en begeleiding.

Om naar een psycholoog te gaan, hoef je niet gek te zijn. In de ontwikkeling van het (heel) jonge kind tot jongvolwassene, hebben ouders van tijd tot tijd twijfels. Soms gaat het om gewone ontwikkelingsproblemen, maar wanneer de problemen aanhouden of erger worden is het verstandig om tijdig deskundige hulp te zoeken. KJ Psychologen | Instelling voor kinder- en jeugdpsychologie/psychiatrie helpt ouders en kinderen bij hun ontwikkeling. Zorg wordt geleverd via het matched-care principe: zo kleinschalig als mogelijk, zo uitgebreid en specialistisch als nodig is.

KJ Psychologen | Instelling voor kinder- en jeugdpsychologie/psychiatrie hecht veel waarde aan het welbevinden van de cliënt. Een goede therapeutische relatie maar ook continuïteit in het behandeltraject is voor ons belangrijk. Wij denken systeemgericht, waarbij we problemen dus vanuit de context benaderen. Onze aanpak is actief en doelgericht en betreft niet alleen de cliënt maar ook zijn directe omgeving. Onze medewerkers hebben persoonlijke aandacht en respect voor de mensen met wie zij werken. We spelen actief in op de behoeften van onze cliënten, doen wat we beloven en zijn daarbij open in onze communicatie. Wanneer wij zelf de zorg niet volledig kunnen bieden, verwijzen we gericht door.

KJ Psychologen | Instelling voor kinder- en jeugdpsychologie/psychiatrie werkt voortdurend aan kwaliteitsbewaking. We zijn ISO 9001 gecertificeerd en worden mede door feedback van onze cliënten in staat gesteld ons werk steeds te verbeteren. Binnen onze instelling werken goed geschoolde medewerkers, die op de hoogte zijn van de nieuwste kennis en ontwikkelingen. Continue bijscholing van onze medewerkers vinden wij hierin dus heel belangrijk.


Pagina functies

Mail de redactie
Doelgroep:
  • 0-4 jaar
  • 4-12 jaar
  • 12-16 jaar
  • 16 jaar en ouder
Specialisme:

Infant Mental Health  Gezinstherapie (systeemtherapie) OKI-B (Ouder Kind Interactiebewegingsspel) Speltherapie Kinder- en jeugdpsychotherapie EMDR Mentaliseren bevorderende therapie (MBT) Psychodynamische psychotherapie Interpersoonlijke psychotherapie Groepstherapie (Empauwer) Psychodiagnostisch onderzoek Farmacotherapie

Laatste update: 23-03-2023


Onze zorglocaties

  • Roosendaal

Bovendonk 3-5
4707 ZH Roosendaal
Contact: Ismay Hillen