Marcia - Kinder en Jeugdpsychologie


Marcia - Kinder en Jeugdpsychologie is een kleine praktijk gespecialiseerd in GGZ problematiek bij kinderen een jongeren en hun gezinnen. De praktijk biedt diagnostiek en behandeling voor brede GGZ problematiek, denkend aan ASS, ADHD, hechtingsproblemen, trauma (zowel enkel- als meervoudig), depressie, angsten en problemen in het gezinssysteem. Specialismes liggen op het gebied van brede diagnostiek. Er is veel ervaring in het behandelen van trauma. De praktijk heeft een affiniteit met kinderen die door een hogere of lagere intelligentie 'anders' denken en er is expertise aanwezig om deze kinderen zo goed mogelijk van behandeling te voorzien.

In de praktijk kan je terecht als je jezelf, je kind of je gezinssituatie herkent in een of meer van de volgende zaken:

Er spelen concentratieproblemen bij je kind waardoor het werken op school moeizaam gaat.

Sociaal gezien gaat het niet lekker. Je kind ligt niet goed in de groep, wordt gepest of vindt het moeilijk om aansluiting te vinden.

Je kind is snel angstig, wat zich kan uiten in teruggetrokken, overdreven druk of onaangepast gedrag.

Je kind is somber en heeft nergens meer zin in.

Er zijn heftige dingen gebeurd die nog niet verwerkt zijn. Dit kan zich uiten in grote emoties, slaapproblemen of gedrags-problemen.

Je voelt je depressief, hebt nergens meer zin in en geen motivatie om iets te doen.

Het opvoeden is zwaar. Dit kan komen doordat je zelf moe bent, veel ballen in de lucht moet houden of het overzicht tijdelijk mist.

Er is veel ruzie in huis. Jullie begrijpen elkaar niet meer maar willen elkaar wel helpen en het samen oplossen.

Het leren op school gaat niet goed en het is zoeken welke onderwijsbehoeften er zijn omdat er een vermoeden is van kind-eigen problematiek.

Er is sprake van een bedreigde sociaal emotionele ontwikkeling bij je kind vanwege een scheiding.

Er lichamelijke klachten bij je kind spelen die medisch niet verklaard kunnen worden.

Er sprake is van medisch trauma of nare gebeurtenissen in de jonge kinderjaren waar je kind momenteel last van heeft.

Er is bij je kind sprake geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik waarvoor gerichte behandeling nodig is.

In de praktijk kan je niet terecht als:

Er sprake is van een combinatie van eetproblematiek en zelfbeschadiging bij je kind.

Er sprake is van forse verslavingsproblemen bij jezelf of bij je kind.

Er sprake is van een vermoeden van dyslexie.

Indien je jezelf, je kind of jullie situatie herkent in deze zaken, kan het CJG gericht meezoeken naar een aanbieder die hierin gespecialiseerd is.

De praktijk werkt samen met veel grotere zorgaanbieders in de regio, veelal als onderaannemer. De praktijk heeft eveneens contracten met Zeeland. Samenwerking met scholen wordt geprefereerd. Er is een stabiele samenwerking met SBO De Driemaster in Bergen op Zoom.


Pagina functies

Mail de redactie
Doelgroep:
  • 4-12 jaar
  • 12-16 jaar
  • 16 jaar en ouder
Specialisme:

Traumabehandeling, zowel enkelvoudig als complex trauma. Gespecialiseerd in dissociatie, seksueel trauma, preverbaal trauma.

Daarnaast een brede expertise met betrekking tot diagnostiek.

Laatste update: 19-12-2023


Onze zorglocaties

  • Bergen op Zoom
  • Steenbergen

Koeveringsedijk 9
4651PK Steenbergen
Contact: Marcia van Geel