OPB


OPB richt zich in de Basis GGZ en Specialistische GGZ op onderzoek en/of behandeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Bij OPB richten we ons op kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling.

Daarbij kan bijvoorbeeld sprake zijn van problemen op de volgende gebieden:

 • Gedrag
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld angst)
 • Concentratie
 • Planning en organisatie
 • Omgang met andere kinderen
 • Vastlopen op school (ED ernstige dyslexie, dyscalculie of andere leerproblemen)

Door elk van deze problemen of een combinatie daarvan kan een kind vastlopen in de ontwikkeling en kunnen er problemen ontstaan in de relatie tussen het kind en leeftijdgenoten, het gezin en de schoolsituatie.

OPB ondersteunt het kind, het gezin en de sociale omgeving van het kind bij het verminderen van het probleem en bij het beter om leren gaan met het probleem.

Onderzoek

OPB verricht brede psychodiagnostische onderzoeken om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van de problemen.

Een onderzoek bestaat meestal uit de volgende onderdelen:

 • Ontwikkelingsanamnese (gesprek met de ouders en vragenlijsten)
 • Dossieronderzoek (op basis van eerder onderzoek of behandeling)
 • Schoolobservatie
 • Psychologisch onderzoek met aandacht voor intelligentie, informatieverwerking, aandacht en concentratie, sociaal-emotionele ontwikkeling, persoonlijkheid en didactische ontwikkeling
 • Nabespreking van het verslag met ouders en eventueel andere betrokkenen, zoals de leerkracht

Behandeling

Een behandeling kan direct gestart worden als duidelijk is wat er aan de hand is. Soms is eerst een psychodiagnostisch onderzoek nodig. De behandeling van een kind vindt individueel plaats. Daarnaast begeleiden we ouders en leerkracht in de omgang met het kind.

OPB maakt hierbij gebruik van de volgende behandelmethodieken:

 • Psycho-educatie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Behandelmethoden voor leerstoornissen, zoals ED
 • Speltherapie
 • Ouderbegeleiding
 • Begeleiding van leerkrachten

Begeleiding

OPB biedt begeleiding aan voor gezinnen waarbij het kind vastloopt in de ontwikkeling.


Pagina functies

Mail de redactie
Doelgroep:
 • 4-12 jaar
 • 12-16 jaar
 • 16 jaar en ouder
Specialisme:

ADHD, autisme, angst, gedragsproblemen, leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, trauma, hoogbegaafdheid

Laatste update: 01-02-2023


Onze zorglocaties

 • Bergen op Zoom
 • Etten-Leur
 • Halderberge
 • Moerdijk
 • Roosendaal
 • Rucphen
 • Steenbergen
 • Woensdrecht
 • Zundert

Vogelbos 41
4841EM Prinsenbeek
Contact: Wilma Boom-Pelle