Praktijk PsyPlus


Wanneer het even niet meer gaat en de last te zwaar wordt, is het begrijpelijk dat u hulp zoekt. Bij Praktijk PsyPlus bieden we een laagdrempelige en empathische benadering, waardoor cliënten zich snel op hun gemak voelen. We staan klaar om een tijdje met jullie mee te reizen in de wereld van opvoeding en ontwikkeling.

Wij bieden zowel behandeling als diagnostiek en betrekken ouders ook hierbij.

Meryem Azizi is een ervaren Regiebehandelaar die voldoet aan de BIG registratie bij Praktijk PsyPlus, met uitgebreide ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun ouders. Haar expertise strekt zich uit van de kinderopvang en het onderwijs tot de jeugdhulpsector. Binnen Praktijk PsyPlus biedt zij zowel behandelingen als diagnostiek aan.Graag vertellen we meer over wat Praktijk PsyPlus te bieden heeft en hoe je je kunt aanmelden voor onze diensten.

Onze aanmeldingsprocedure bij Praktijk PsyPlus verloopt via het online aanmeldformulier op onze website. Zodra het formulier is ingevuld, nemen we zo snel mogelijk telefonisch contact op om de hulpvraag alvast te verkennen. Als blijkt dat de hulpvraag binnen de mogelijkheden van Praktijk PsyPlus valt, plannen we een kennismakingsgesprek in.

Indien de hulpvraag niet aansluit bij ons aanbod, denken we graag mee om een passende plek te vinden. Tijdens het kennismakingsgesprek maken we uitgebreider kennis met elkaar en is er natuurlijk ruimte om uw verhaal te vertellen, terwijl we ook de praktische zaken bespreken. We geven ook alvast informatie over welke behandeling het meest passend lijkt en of er eventueel eerst diagnostiek verricht moet worden.

Na het uitleggen van alle opties en het bespreken van de keuzemogelijkheden, en als er een klik is, kan de vergoeding worden aangevraagd. We streven ernaar om het hele proces zo soepel en transparant mogelijk te laten verlopen, met als uiteindelijk doel om de best mogelijke hulp te bieden aan onze cliënten.

Behandeling

Binnen onze praktijk bieden we diverse behandelingen aan, waarbij we eclectisch werken. We begrijpen dat elk kind uniek is, en daarom wordt zorgvuldig bekeken welke behandeling het meest geschikt is. Bij jonge kinderen wordt vaak speltherapie ingezet voorafgaand aan de behandeling, met als doel het bevorderen van de behandelrelatie en motivatie. Bij oudere kinderen kan spel ook worden ingezet, evenals motiverende gespreksvoering.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)                                                                            EMDR wordt als de eerste keuze beschouwd bij trauma gerelateerde klachten. EMDR helpt bij de verwerking van nare herinneringen, angstige gebeurtenissen, of andere traumatische ervaringen. Dit gebeurt door middel van bilaterale stimulatie, bijvoorbeeld door oogbewegingen, taps op de knie of geluiden. Het doel is om de negatieve emoties en gedachten die aan het trauma zijn gekoppeld te verminderen, waardoor het kind in staat is om meer positieve overtuigingen te ontwikkelen.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)                                                                                                                          CGT wordt gebruikt om verschillende problemen aan te pakken, CGT richt zich op het identificeren en veranderen van negatieve denkpatronen en gedragingen om positieve veranderingen te bevorderen.

Hechtingsinterventie (NIKA)                                                                                                                                   De relatie tussen een kind en zijn of haar ouders is van essentieel belang en vormt de basis voor toekomstige relaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Een hechtingsinterventie wordt vaak ingezet als onderdeel van o.a. ouderbegeleiding. Soms vertoont een kind gedragsproblemen en raken ouder(s) en kind verstrikt in negatieve patronen. Deze patronen versterken elkaar en kunnen uiteindelijk tot uiting komen in het gedrag van het kind. Dit kan wijzen op een verstoring in de hechting. Wij werken met de methode NIKA. Eerst wordt gekeken naar de hechtingsrelatie tussen ouder en kind, daarna volgen interventies gericht op deze hechtingsrelatie.

Schematherapie                                                                                                                                            Schematherapie gaat ervan uit dat onze persoonlijkheid wordt gevormd door leerervaringen die we in ons leven hebben opgedaan. Iedereen ontwikkelt bepaalde schema's in zijn of haar leven. In de therapie worden deze schema's onderzocht, met name die welke een negatieve invloed hebben. Ook wordt gekeken naar de oorsprong van deze schema's en hoe ze worden gekoppeld aan coping strategieën. Verschillende technieken, zoals imaginaire exposure en de meerstoelen techniek, kunnen worden gebruikt om aan deze schema's te werken.

Diagnostiek

Soms is het wenselijk om voor een behandeltraject diagnostiek te verrichten. Dit hangt helemaal af van de hulpvraag en de situatie. In andere gevallen worden kinderen aangemeld voor diagnostiek. Wij luisteren goed naar u verhaal en het verhaal van uw kind en de hulpvragen. Tijdens dit gesprek bespreken we de opties met betrekking tot diagnostiek. Diagnostiek is vaak een momentopname, om dit stuk wat minder te laten wegen doen wij ook aan procesdiagnostiek. Dat betekent dat we tijdens het onderzoek al samen dingen uitproberen. En dat het onderzoek niet alleen gericht is op een diagnose of label. Maar vooral op het begrijpen van het gedrag en de interacties en praktische adviezen.


Pagina functies

Mail de redactie
Doelgroep:
  • 4-12 jaar
  • 12-16 jaar
  • 16 jaar en ouder
Specialisme:

Binnen Praktijk PsyPlus kan je terecht voor trauma (o.a. EMDR) en hechtingproblemen (o.a. NIKA). Verder kan je bij ons terecht voor Psycho-Educatie, Cognitieve Gedragstherapie bijv. bij angst, depressie, zelfbeeld, onzekerheid, faalangst, emotieregulatie en andere sociaal-emotionele problemen. Daarnaast bieden bij ook schematherapie aan, dit kan o.a. aanvullend op traumabehandeling aangeboden worden of bij hulpvragen rondom persoonlijkheid etc.

Op het gebied van diagnostiek kan je bij ons terecht voor breed onderzoek en procesdiagnostiek. Het is ook mogelijk om een enkelvoudige hulpvraag te hebben.

Laatste update: 20-04-2024


Onze zorglocaties

  • Roosendaal

Vijfhuizenberg 48E
4708AL Roosendaal
Contact: Meryem Azizi