Praktijk Rheia


Gedrag is de taal van het kind!

Praktijk Rheia is een kleinschalige praktijk voor hulpverlening aan kinderen en gezinnen. Door middel van onze eigen vorm van ontwikkelingsdiagnostiek zoeken we samen met kind en gezin naar een verklaring voor de huidige hulpvraag. Hierbij kijken we vooral naar de vroegkinderlijke ontwikkeling, waaronder de zwangerschap en geboorte, hechting en mogelijke trauma's. Ook het systeem wordt hier bij betrokken.

Vervolgens sluiten we onze begeleiding hierop aan, waarbij we gebruik maken van non-verbale methodieken, zoals spel, creatieve therapie en inzet van dieren. Ouder- en/of gezinsbegeleiding maakt standaard onderdeel uit van onze begeleidingstrajecten.

We bieden begeleiding aan een brede doelgroep (0 tot 21 jaar) met verschillende hulpvragen rondom gedragsproblemen, emotieregulatie en/of hechting en trauma.


Pagina functies

Mail de redactie
Doelgroep:
  • 0-4 jaar
  • 4-12 jaar
  • 12-16 jaar
  • 16 jaar en ouder
Specialisme:

Ontwikkelingsdiagnostiek van de vroegkinderlijke ontwikkeling.

Inzet van non-verbale methodieken, zoals spel, creatieve begeleiding en dieren.

Trauma- en hechtingsbegeleiding van 0 tot 100 jaar.

Laatste update: 04-05-2024


Onze zorglocaties

  • Bergen op Zoom

Bolwerk-Noord 89
4611DS Bergen op Zoom
Contact: Floortje Wijkhuizen-Smits