Praktijk SAS Coaching & Training


Talentrijke kinderen.

Bij Praktijk SAS wordt gewerkt vanuit de Intenso-methode. Hierbij wordt naar talentrijke kinderen gekeken als een combinatie tussen de aanwezigheid van bepaalde persoonskenmerken en talenten. Door het werken vanuit de vijf talenten (intellectueel, emotioneel, beeldend, psychomotorisch en zintuiglijk) kan er een breder en duidelijker beeld ontstaan van de aanwezige talenten en bijpassende behoeften van het kind zodat daarbij kan worden aangesloten. Bij kinderen met een groot ontwikkelingspotentieel worden vaak meerdere talenten waargenomen, maar in ieder geval het emotioneel, intellectueel en beeldend talent.

Waarom zou er nu ander soort begeleiding nodig zijn voor deze doelgroep? Dat heeft te maken met hun diepe, snelle en intense wijze van denken en voelen. Mensen met een intellectueel talent hebben vaak heel snel in de gaten hoe een protocol werkt dat wordt afgedraaid in de psychologische hulpverlening. Door hun emotioneel talent kunnen ze tevens zeer goed afstemmen op de persoon die hen begeleidt. Zonder dit in de gaten te hebben, gaan ze zich gedragen naar wat ze denken dat van hen verwacht wordt. Op deze manier frustreren zij onbewust hun eigen hulpverleningsproces. Sterker nog, voor ze het weten zijn ze de hulpverlener aan het helpen! We zien dan ook vaak dat kinderen en ouders met een intellectueel en emotioneel talent in de reguliere hulpverlening vastlopen en er geen rendement uit kunnen halen.

Hoogsensitief.

Wanneer je hoogsensitief bent, betekent dit dat je zenuwstelsel fijner gemaasd is dan gemiddeld en de prikkels dieper worden verwerkt in je brein. Het zenuwstelsel reageert hierdoor ook sneller op het idee van gevaar. Dit zorgt ervoor dat je terechtkomt in je stressreactie en er allerlei stressklachten kunnen ontstaan. Wanneer je langere tijd functioneert in een staat van stress kan dit leiden tot overspannenheid en burn out. Het is bekend dat bij hoogsensitieve personen er sprake is van een verhoogd risico op burn out. We zien deze overbelasting van het zenuwstelsel regelmatig terug bij de gezinnen die wij begeleiden.

Stressreacties.

Deze reacties op stress kunnen zijn: vechten, vluchten, onderwerpen en bevriezen. De stressreactie van het ene gezinslid kan de reactie van de ander triggeren of versterken en voor je het weet ontstaat er een negatief patroon. Deze patronen kunnen in diverse relaties ontstaan en kunnen verschillend zijn. Zo kan het kind op school in ‘onderwerpen’ terechtkomen en daar de ideale leerling zijn, maar thuis in ‘vechten’ terechtkomen en daar verre van het ideale kind zijn. Dit zorgt vaak voor onbegrip tussen beide partijen of het idee dat het probleem waarschijnlijk alleen thuis ligt. Wij kijken dan ook altijd naar het geheel, zowel het kind, als het gezin en school. Kinderen functioneren in meerdere systemen.


Pagina functies

Mail de redactie
Doelgroep:
 • 4-12 jaar
 • 12-16 jaar
 • 16 jaar en ouder
Specialisme:

Systemische aanpak.

Dit is waarom wij geloven in de systemische aanpak. De stressreacties zijn vaak zichtbaar in het “probleemgedrag” waarom een kind of jongere wordt aangemeld. Het kind is te bang, te boos, te vermijdend, te emotioneel, te down etc. Wij kijken naar gedrag als een uitingsvorm van spanning doordat een behoefte en kernwaarde in het gedrang komt.

De uitingsvorm van stress bij de een, zorgt voor een reactie bij de ander. Zo kan bijvoorbeeld het kind dat ‘bevroren’ is eruit zien als een onwillig of ongeïnteresseerd kind. Dit kan heel makkelijk een ‘vecht’ reactie triggeren bij een ouder of leerkracht. ‘Het kind wil gewoon niet,’ is dan vaak een gedachte die opkomt. Door vanuit ‘vechten’ te reageren, zal het kind echter steeds verder bevriezen. Dit zijn geen bewuste keuzes, maar ons stresssysteem dat het overneemt omdat het denkt dat er gevaar is. Ons brein neemt stress in het brein bij de ander waar en reageert daar automatisch op.

We bekijken dan ook altijd wat er ín je gebeurt én wat er in je relatie tot anderen gebeurt. Er komt inzicht in je eigen stressreacties, stressregulatie en stresspatronen. Zo ontstaat inzicht in de behoefte die onder gedrag ligt en krijgen jullie weer grip op jezelf en ontstaat er meer rust en balans in het gezin.

Laatste update: 14-03-2023


Onze zorglocaties

 • Roosendaal

Zorg aan huis in

 • Bergen op Zoom
 • Etten-Leur
 • Halderberge
 • Moerdijk
 • Roosendaal
 • Rucphen
 • Steenbergen
 • Woensdrecht
 • Zundert

Laan van Brabant 32
4701 BK Roosendaal
Contact: Saskia Claassens-Hopstaken