Stichting Wij Samen


Stichting Wij Samen… Omdat we in jou geloven!

Wij geloven in elk kind, ieder kind kan ontwikkelen als we met elkaar de juiste voorwaarden scheppen.

Stichting Wij Samen gelooft in elk kind en staat vanuit deze overtuiging voor maatwerk én een inclusieve samenleving, wat betekent dat we alles organiseren wat een kind nodig heeft om te kunnen komen tot ontwikkeling, waarbij het welbevinden van een kind voorop staat. Kortom: het met plezier kunnen deelnemen aan de maatschappij, waarbij alle ruimte is voor spelen, leren en ontwikkelen.

Voor wie zijn we er

Stichting Wij Samen biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding en behandeling aan kinderen in de leeftijd van 2 t/m 13 jaar met o.a. een (meervoudige) beperking, een ontwikkelingsachterstand op een bepaald domein of meerdere domeinen, problemen met communicatie, stagnering in de sociaal-emotionele ontwikkeling en waarbij het (even of nog) niet lukt om deel te nemen aan onderwijs. Tevens begeleiden we het jonge kind met een ontwikkelingsachterstand of waarbij nog niet duidelijk is, wat de oorzaak is van de ontwikkelingsachterstand. Mocht er onderzoek en/of behandeling nodig zijn, dan is dit tevens mogelijk in samenwerking met de samenwerkingspartners van stichting Wij Samen.

Waar zijn wij te vinden

Stichting Wij Samen is gevestigd in basisschool De Kroevendonk en basisschool De Klimroos te Roosendaal. Dit zijn reguliere basisscholen, welke inclusief denken en werken. Binnen deze basisscholen biedt stichting Wij Samen aan kinderen met een zorg- en/of hulpvraag de ondersteuning, die zij nodig hebben om te kunnen ontwikkelen in een schoolomgeving. Dit kan voor het ene kind bestaan uit het groeien naar of in onderwijs en voor een ander kind zijn ontmoetingen en spelen met leeftijdsgenootjes van grote betekenis. Er wordt altijd gezocht naar verbindingen. Hiermee bundelen onderwijs en zorg hun krachten en creëren samen wat past bij het kind.

Het team

Stichting Wij Samen bestaat uit een bevlogen, betrokken en professioneel team van pedagogen, spelagogen, specialisten met een achtergrond in de sociaal pedagogische hulpverlening, verpleegkundigen en verzorgenden. Ieder brengt zijn eigen expertise mee, wat het team versterkt en waardoor we kinderen met uiteenlopende zorg- en/of hulpvragen kunnen helpen.

Samen komen we verder

Naast het team van specialisten, welke stichting Wij Samen zelf ‘in huis’ heeft, werken we graag samen met alle betrokkenen rondom het kind. Hierbij in de eerste plaats met ouders en daarnaast met o.a. (fysio)therapeuten, logopedisten, psychologen, orthopedagogen, kinder- en revalidatieartsen. Stichting Wij Samen heeft inmiddels een netwerk opgebouwd met ‘vaste’ professionele samenwerkingspartners. Op deze wijze biedt stichting Wij Samen, samen met hun samenwerkingspartners, begeleiding, behandeling en waar nodig onderzoek op maat.


Pagina functies

Mail de redactie
Doelgroep:
  • 0-4 jaar
  • 4-12 jaar
Specialisme:

Stichting Wij Samen biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding en behandeling aan kinderen in de leeftijd van 2 t/m 13 jaar met o.a. een (meervoudige) beperking, een ontwikkelingsachterstand op een bepaald domein of meerdere domeinen, problemen met communicatie, stagnering in de sociaal-emotionele ontwikkeling en waarbij het (even of nog) niet lukt om deel te nemen aan onderwijs. Tevens begeleiden we het jonge kind met een ontwikkelingsachterstand of waarbij nog niet duidelijk is, wat de oorzaak is van de ontwikkelingsachterstand. Mocht er onderzoek en/of behandeling nodig zijn, dan is dit tevens mogelijk in samenwerking met de samenwerkingspartners van stichting Wij Samen.

Laatste update: 28-12-2022


Onze zorglocaties

  • Roosendaal

Postbus 3034
4700 GA Roosendaal (gevestigd in basisschool De Kroevendonk & basisschool De Klimroos)
Contact: Marjanka de Vries & Albertina Rijborz