Vrouwenopvang Safegroup


Het ambulante jeugdteam van Safegroup biedt begeleiding aan kinderen en jongeren die te maken hebben gehad of getuigen zijn geweest van huiselijk geweld.

De basis van onze begeleiding is het verhaal en de veiligheid van het kind of de jongere, waarbij we aansluiten bij hun beleving. De begeleiding kan er op verschillende manieren uitzien, namelijk: individuele kind gesprekken, begeleide omgang, oudergesprekken.

Individuele kind gesprekken

Safegroup heeft als doel, door middel van individuele begeleiding aan het kind of de jongere, voldoende zicht te krijgen op wat het kind of de jongere heeft meegemaakt. Wat voor invloed dit heeft op zijn of haar functioneren in het dagelijks leven en wat ervoor nodig is om de last die hiervan wordt ondervonden te verminderen.

Begeleide omgang

Naast de individuele begeleiding aan kinderen/jongeren biedt Safegroup ook begeleide omgang aan. De begeleide omgang heeft als doel de omgang tussen het kind en de ouder weer te herstellen en een veilige omgangsregeling (weer) op gang te brengen.

Ons aanbod voor begeleide omgang is in combinatie met een individueel kind traject. De veiligheid en de beleving van het kind staat hierbij voorop. Bij jongere kinderen (onder de 4 jaar) waarbij een kind traject niet passend is zal ingezet worden op psycho-educatie aan ouders.

Het aanbod voor de begeleide omgangen is kortdurend en gericht op het in kaart brengen van de veiligheid van het contact tussen kind en ouder. Het doel is om te werken naar een veilige omgangsregeling door ouders en/of met behulp van netwerk, waarbij het kind centraal staat.

Oudergesprekken

In combinatie met de individuele kind gesprekken en/of de begeleide omgang biedt Safegroup Ambulant ook oudergesprekken aan. In deze oudergesprekken wordt er samen met ouders gekeken naar het vormgeven van ouderschap na huiselijk geweld en alles wat daar bij komt kijken.

Daarnaast wordt er psycho-educatie gegeven aan ouders over de gevolgen van huiselijk geweld en hoe Safegroup Ambulant hen hierin kan ondersteunen.


Pagina functies

Mail de redactie
Doelgroep:
 • 0-4 jaar
 • 4-12 jaar
 • 12-16 jaar
 • 16 jaar en ouder
Specialisme:

De expertise van team ambulant jeugd ligt op het gebied van huislijk geweld en de gevolgen hiervan voor kinderen en jongeren. Er wordt gewerkt met Signs of Safety en er wor­den verschillende tools ingezet gericht op huiselijk geweld.

Laatste update: 13-07-2023


Zorg aan huis in

 • Bergen op Zoom
 • Etten-Leur
 • Halderberge
 • Moerdijk
 • Roosendaal
 • Rucphen
 • Steenbergen
 • Woensdrecht
 • Zundert