Timon


Lukt het thuis echt niet meer? Dan biedt Timon diverse vormen van pleegzorg; kort- of langdurend. We ondersteunen kinderen, jongeren en hun gezinnen met meervoudige complexe problematiek. Daarbij sluiten we aan bij wat nodig is. Dat doen we zelf en waar nodig samen met andere professionals. Zo leveren we integrale hulp op maat.

Pleegzorg is bedoeld voor jeugdigen die niet langer thuis kunnen wonen. Timon is er voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar, of tot 21 jaar bij verlengde jeugdhulp. Na aanmelding zoeken we een passend pleeggezin. Pleegzorg in het eigen netwerk van het kind en de ouder(s) heeft de voorkeur. Lukt dit niet, dan zoeken we een geschikt pleeggezin via Timon. De pleeggezinnen via Timon hebben allen een christelijke achtergrond. Timon biedt pleegzorg in West Brabant West, evenals in diverse omliggende regio's.

Centraal staan een zorgvuldige match, een helder perspectief en ouders in de blijvende ouderrol. We begeleiden kind en ouder. Dat doen we zo thuis als mogelijk. Met onze begeleiding en behandeling zetten we in op terugkeer naar huis. Soms is langdurige pleegzorg nodig.

 • Ondersteunende deeltijdpleegzorg
  Ouders hebben zelf nog de primaire opvoedtaak en worden in deeltijd ondersteund door een pleeggezin.
 • Perspectiefzoekende pleegzorg
  Kortdurende hulpverleningsvariant: bij een tijdelijke plaatsing in een pleeggezin.
 • Perspectiefbiedende pleegzorg
  Opvoedvariant: als het nodig is dat het kind langdurig in een pleeggezin opgroeit.
 • Overbruggingspleegzorg
  Tijdelijk verblijf in een pleeggezin terwijl er een definitieve woonplek wordt gezocht.

Pagina functies

Mail de redactie
Doelgroep:
 • 0-4 jaar
 • 4-12 jaar
 • 12-16 jaar
 • 16 jaar en ouder

Laatste update: 05-07-2023


Zorg aan huis in

 • Bergen op Zoom
 • Etten-Leur
 • Halderberge
 • Moerdijk
 • Roosendaal
 • Rucphen
 • Steenbergen
 • Woensdrecht
 • Zundert

Korte Parallelweg 1
3311 JN Dordrecht
Contact: Jette Hartog