William Schrikker Stichting Gezinsvormen


William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 35+ gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.

Ons complete zorgaanbod:

 • Pleegzorg: 
  - Crisisopvang
  - Hulpverleningsvariant (kortdurend) 
  - Partiële pleegzorg (weekend en/of vakantieopvang) 
  - Opvoedingsvariant (langdurig) 
  - 18+ 

 • Gezinshuiszorg: 
  Ieder gezinshuis heeft een eigen dynamiek en sfeer, waardoor geen gezinshuis hetzelfde is. Dat maakt deze vorm van professionele zorg uniek en sluit prachtig aan bij onze doelgroep. De problematiek van de kinderen is vaak te complex voor pleeggezinnen.

 • Moeder- (ouder)kind gezinshuizen:
  WSGV werkt samen met ouder-kindhuizen om uithuisplaatsing te voorkomen of te verkorten.

 • Ambulante dienstverlening:  
  Specialistische pleegzorgwerkers geven opvoedondersteuning. 
  - Perspectief Onderzoeken  
  - Video Interactie Begeleiding voor (pleeg)ouders. 
  - HouVast


De afdeling Instroom & Bemiddeling (I&B) biedt landelijke toeleiding tot begeleiding en verblijf in de gezinsvormen van WSGV. Zij beoordeelt, verwerkt en verrijkt de aanmeldingen van kinderen en van aspirant pleeg- en gezinshuisouders. Ook aanmeldingen voor opvoedondersteuning krijgen een antwoord. Voor alle aanmeldingen geldt dat er een bepaling jeugdzorg (verleningsbesluit) aanwezig moet zijn vanuit de financierende gemeente. Voor crisisopvang mag de bepaling jeugdzorg achteraf volgen, aansluitend op de wettelijke termijn van vier weken crisisplaatsing. Alle verplichte documenten die voor aanmelding van een kind nodig zijn, zijn te vinden via https://www.wsgv.nl/verwijzer-of-gemeente/kind-aanmelden Wij adviseren om voor aanmelding contact op te nemen met de afdeling Instroom & Bemiddeling, telefoonnummer; 088- 5260000. Zij hebben zicht op de plaatsingscapaciteit per regio en kunnen verder met u in gesprek wat de mogelijkheden zijn.

In de tool https://www.wsgv.nl/diensten-per-regio vindt u welke diensten wij in iedere regio aanbieden.

Geef u hier op voor onze nieuwsbrief: https://www.wsgv.nl/wsgv-nieuwsbrief


Pagina functies

Mail de redactie
Doelgroep:
 • 0-4 jaar
 • 4-12 jaar
 • 12-16 jaar
 • 16 jaar en ouder

Laatste update: 06-02-2024Postbus 12685
1100 AR Amsterdam
Contact: Instroom & Bemiddeling