Gezinshuis gezocht


Werkwijze centrale coördinatie gezinshuisplekken

Er is één coördinatiepunt voor de Regio WBW wat betreft het aanbod van alle gecontracteerde gezinshuisplekken. De plaatsingscoördinator is inhoudelijk op de hoogte van hun expertise.

De afspraak is dat verwijzers contact opnemen met de plaatsingscoördinator en er op anonieme basis een profiel van de jeugdige wordt opgesteld. Dit profiel van de jeugdige wordt vergeleken met de profielen van de gezinshuizen. Mocht er een profielmatch zijn dan neemt de plaatsingscoördinator contact op met het gezinshuis en deelt het profiel. Mocht er op basis van dit profiel interesse zijn vanuit het gezinshuis, dan zal het gezinshuis dit laten weten aan de plaatsingscoördinator. De plaatsingscoördinator neemt contact op met de verwijzer en deelt de gegevens van het gezinshuis. De verwijzer zal contact opnemen met het gezinshuis en de aanmeldprocedure van het gezinshuis gaat van start. Vervolgens is het aan de verwijzer en het gezinshuis om met elkaar in gesprek te gaan om te bepalen of er inderdaad sprake is van een goede match. Het is aan het gezinshuis in overleg met de gedragskundige of de jeugdige wel of niet passend is binnen het gezinshuis.


Pagina functies

Mail de redactie
Doelgroep:
  • 0-4 jaar
  • 4-12 jaar
  • 12-16 jaar
  • 16 jaar en ouder
Specialisme:

Plaatsingscoördinatie gezinshuizen Regio West-Brabant West

Laatste update: 29-09-2023Lange Bedde 1
4834 AM Breda
Contact: Carola van de Korput en Marion Smeding