Aanmelden als jeugdhulpaanbieder in West-Brabant West


De regio West-Brabant West hanteert een Open House systematiek, dat houdt in dat een zorgaanbieder zich tussentijds kan schrijven voor een contract Niet Vrij Toegankelijke Jeugdzorg (zorg in natura). Hiervoor dient de zorgaanbieder een verzoek tot toelating in te dienen in onze tender(s).

De huidige contracten lopen tot 30-06-2023. Hiervoor is nog een lopende open house procedure van toepassing. Momenteel loopt er ook een nieuwe open house procedure voor contractering vanaf 01-07-2023.

Contractering tot 30-06-2023

De huidige tenders zijn gepubliceerd op www.negometrix.com (Negometrix3). Hier kan doorlopend een verzoek tot toelating worden ingediend. Naar aanleiding hiervan wordt gekeken of de jeugdhulpaanbieder voldoet aan de geschiktheidseisen en de geleverde zorg past binnen de scope van onze overeenkomst.

Wij adviseren de leidraad met daarin de eisen die wij aan jeugdhulpaanbieders stellen goed door te nemen, evenals de jeugdhulpcatalogus waarin onze werkwijze wordt beschreven.

Op het moment dat het verzoek tot toelating is ingediend en de zorgaanbieder voldoet aan de voorwaarden wordt de zorgaanbieder benaderd voor bewijsmiddelen en een eventueel verificatiegesprek.

Lopende tenders:

Laagcomplexe jeugdhulp (66999)
Hoogcomplexe jeugdhulp (63554)
Pleegzorg (68233)
Woonzorg (79767)

Contractering vanaf 01-07-2023

De nieuwe tenders zijn gepubliceerd op Mercell. Jeugdhulpaanbieders dienen voor 01 maart 2023 een verzoek tot toelating in te dienen om in aanmerking te komen voor contractering per 01-07-2023.


Voor tussentijdse toetreding gedurende de looptijd van de overeenkomst hebben (nieuwe) Jeugdhulpaanbieders éénmaal (1x) per half jaar de mogelijkheid om zich aan te melden en (tussentijds) toe te treden. Er kan worden toegetreden per 15 maart en per 15 oktober. Uiterlijk op 1 maart en op 1 oktober dient de (nieuwe) Jeugdhulpaanbieder een geldige volledige aanmelding te hebben gedaan.

Nieuwe tenders:

Laagcomplexe Jeugdhulp (T24287)
Hoogcomplexe Jeugdhulp (T24290)
Gezinsvervangende Woonvormen (T24313)


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 15-12-2022