Aanmelden als jeugdhulpaanbieder in West-Brabant West


De regio West-Brabant West hanteert een Open House systematiek, dat houdt in dat een zorgaanbieder zich tussentijds kan schrijven voor een contract Niet Vrij Toegankelijke Jeugdzorg (zorg in natura). Hiervoor dient de zorgaanbieder een verzoek tot toelating in te dienen in onze tender(s).

Contractering regio West-Brabant West

Onze tenders zijn gepubliceerd op Mercell. Jeugdhulpaanbieders dienen voor 01 oktober 2024 een verzoek tot toelating in te dienen om in aanmerking te komen voor contractering per 15 oktober 2024.

Tussentijdse toetreding

Voor tussentijdse toetreding gedurende de looptijd van de overeenkomst hebben (nieuwe) Jeugdhulpaanbieders éénmaal (1x) per half jaar de mogelijkheid om zich aan te melden en (tussentijds) toe te treden. Er kan worden toegetreden per 15 maart en per 15 oktober. Uiterlijk op 1 maart en op 1 oktober dient de (nieuwe) Jeugdhulpaanbieder een geldige volledige aanmelding te hebben gedaan.

Tenders

Laagcomplexe Jeugdhulp (T24287)
Hoogcomplexe Jeugdhulp (T24290)
Gezinsvervangende Woonvormen (T24313)


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 18-04-2024