Aanmeldformulier Civiel Trajectberaad


Vanaf 1 januari 2020 is Almata de enige aanbieder in de jeugdhulpregio’s Zeeland, WBW en WBO voor Jeugdzorgplus. In het meerjarencontract wat de regio’s met Almata hebben afgesloten, staat naast de verplichting om beschikbare jeugdhulp te bieden, ook een aantal transformatiedoelen benoemd. Deze zijn onder andere dat Jeugdzorgplus altijd onderdeel is van een traject, en dat vanaf de start duidelijk is hoe dat er op hoofdlijnen uitziet, wat het perspectief is van de jongere en wie de regie neemt. Daarnaast moet bij de overweging om JeugdzorgPlus in te zetten altijd de vraag gesteld worden of een feitelijke plaatsing bij Almata écht noodzakelijk is en of er alternatieven zijn. Om deze transformatiedoelen te halen, is besloten te werken met een Civiel Trajectberaad. Dit is een overleg dat altijd plaats moet vinden voordat een jongere geplaatst wordt in JeugdzorgPlus.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 03-11-2022