Arrangementcodes en tarieven 2023


Laagcomplex codes en tarieven 2023

Omschrijving Productcode Eenheid Tarieven 2023 in euro Max maanden
Zorgprofiel 1 acuut laagcomplex 501AL arrangement 1.236
Zorgprofiel 1 perspectief laagcomplex 501PL arrangement 3.920
Zorgprofiel 1 intensief laagcomplex 501IL arrangement 6.604
Zorgprofiel 1 duurzaam laagcomplex 501DL per maand 1.288 12
Zorgprofiel 2 acuut laagcomplex 502AL arrangement 1.236
Zorgprofiel 2 perspectief laagcomplex 502PL arrangement 1.848
Zorgprofiel 2 intensief laagcomplex 502IL arrangement 4.402
Zorgprofiel 2 duurzaam laagcomplex 502DL per maand 1.288 3
Zorgprofiel 3 acuut laagcomplex 503AL arrangement 1.236
Zorgprofiel 3 perspectief laagcomplex 503PL arrangement 694
Zorgprofiel 3 intensief laagcomplex 503IL arrangement 2.672
Zorgprofiel 3 duurzaam laagcomplex 503DL per maand 1.288 3
Zorgprofiel 4 acuut laagcomplex 504AL arrangement 1.236
Zorgprofiel 4 perspectief laagcomplex 504PL arrangement 5.152
Zorgprofiel 4 intensief laagcomplex 504IL arrangement 10.302
Zorgprofiel 4 duurzaam laagcomplex 504DL per maand 1.288 3
Zorgprofiel 5 acuut laagcomplex 505AL arrangement 1.236
Zorgprofiel 5 perspectief laagcomplex 505PL arrangement 1.848
Zorgprofiel 5 intensief laagcomplex 505IL arrangement 4.968
Zorgprofiel 5 duurzaam laagcomplex 505DL per maand 1.288 3
Zorgprofiel 6 acuut laagcomplex 506AL arrangement 1.236
Zorgprofiel 6 perspectief laagcomplex 506PL arrangement 8.962
Zorgprofiel 6 intensief laagcomplex 506IL arrangement 18.886
Zorgprofiel 6 duurzaam laagcomplex 506DL per maand 1.288 6
Zorgprofiel 7 acuut laagcomplex 507AL arrangement 1.236
Zorgprofiel 7 perspectief laagcomplex 507PL arrangement 1.622
Zorgprofiel 7 intensief laagcomplex 507IL arrangement 5.520
Zorgprofiel 7 duurzaam laagcomplex 507DL per maand 1.288 12
Zorgprofiel 8 acuut laagcomplex 508AL arrangement 1.236
Zorgprofiel 8 perspectief laagcomplex 508PL arrangement 6.714
Zorgprofiel 8 intensief laagcomplex 508IL arrangement 9.730
Zorgprofiel 8 duurzaam laagcomplex 508DL per maand 1.818 12
Zorgprofiel 9 acuut laagcomplex 509AL arrangement 1.236
Zorgprofiel 9 perspectief laagcomplex 509PL arrangement 9.238
Zorgprofiel 9 intensief laagcomplex 509IL arrangement 12.022
Zorgprofiel 9 duurzaam laagcomplex 509DL per maand 1.288 12
Zorgprofiel 10 acuut laagcomplex 50XAL arrangement 1.236
Zorgprofiel 10 duurzaam laagcomplex licht 50XDL per maand 2.114 12
Zorgprofiel 10 duurzaam laagcomplex zwaar 50XDZ per maand 3.210 12
Vouchers 50VCH per stuk 376
Methadon 50MET per maand 21

Hoogcomplex: codes en tarieven 2023

De hieronder getoonde tarieven Hoogcomplex zijn de tarieven inclusief 1% opslag.

Omschrijving Productcode Eenheid Tarieven 2023 in euro Bedrag per deel
Hoogcomplex
intensiteit A
50HCA arrangement 26.590
Hoogcomplex
intensiteit B
50HCB arrangement 42.308
Hoogcomplex
intensiteit C
50HCC arrangement 63.588 5.299 per deel
Hoogcomplex
intensiteit C2
50HC2 arrangement 73.584 6.132 per deel
Hoogcomplex
intensiteit D
50HCD arrangement 103.956 8.663 per deel
Hoogcomplex
intensiteit E
50HCE arrangement 137.916 11.493 per deel

Woonzorg: codes en tarieven 2023

Omschrijving Productcode Eenheid Tarieven 2023 in euro Max maanden
Woonzorg licht 50WZL per maand 4.086 12
Woonzorg zwaar 50WZZ per maand 5.312 12

Pleegzorg: codes en tarieven 2023

Omschrijving Productcode Eenheid Tarieven 2023 in euro Max maanden
Pleegzorg 43A03 per maand 1.600 Naar rato*

1 dag - 2 maanden
2 dagen - 4 maanden
3 dagen - 6 maanden
4 dagen - 8 maanden
5 dagen - 10 maanden
6 dagen - 11 maanden
7 dagen - 12 maanden

1%  opslag: In de vaste tarieven Hoogcomplex behorende bij de overeenkomst is een opslag opgenomen van 1%, waarmee de Jeugdhulpaanbieder gedurende de looptijd van de overeenkomst vorm dient te geven aan de volgende verplichtingen:

  1. Het gespreksmodel (onder meer voor consultatie en advies ten behoeve van vraagverheldering, het realiseren van een doorbraak, deelname aan de diverse tafels en gevraagde activiteiten binnen netwerken) en
  2. De aanlevering van kwaliteitsdata en doorontwikkeling van de kwaliteitsmonitor vanuit de zorgcombinaties.

Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 17-08-2023