Arrangementcodes en tarieven 2024


Laagcomplex codes en tarieven 2024

Omschrijving Productcode Eenheid Tarieven 2023 in euro Max maanden
Zorgprofiel 1 acuut laagcomplex 501AL arrangement 1.314
Zorgprofiel 1 perspectief laagcomplex 501PL arrangement 4.170
Zorgprofiel 1 intensief laagcomplex 501IL arrangement 7.024
Zorgprofiel 1 duurzaam laagcomplex 501DL per maand 1.371 12
Zorgprofiel 2 acuut laagcomplex 502AL arrangement 1.314
Zorgprofiel 2 perspectief laagcomplex 502PL arrangement 1.966
Zorgprofiel 2 intensief laagcomplex 502IL arrangement 4.682
Zorgprofiel 2 duurzaam laagcomplex 502DL per maand 1.371 3
Zorgprofiel 3 acuut laagcomplex 503AL arrangement 1.314
Zorgprofiel 3 perspectief laagcomplex 503PL arrangement 738
Zorgprofiel 3 intensief laagcomplex 503IL arrangement 2.842
Zorgprofiel 3 duurzaam laagcomplex 503DL per maand 1.371 3
Zorgprofiel 4 acuut laagcomplex 504AL arrangement 1.314
Zorgprofiel 4 perspectief laagcomplex 504PL arrangement 5.480
Zorgprofiel 4 intensief laagcomplex 504IL arrangement 10.958
Zorgprofiel 4 duurzaam laagcomplex 504DL per maand 1.371 3
Zorgprofiel 5 acuut laagcomplex 505AL arrangement 1.314
Zorgprofiel 5 perspectief laagcomplex 505PL arrangement 1.966
Zorgprofiel 5 intensief laagcomplex 505IL arrangement 5.284
Zorgprofiel 5 duurzaam laagcomplex 505DL per maand 1.371 3
Zorgprofiel 6 acuut laagcomplex 506AL arrangement 1.314
Zorgprofiel 6 perspectief laagcomplex 506PL arrangement 9.534
Zorgprofiel 6 intensief laagcomplex 506IL arrangement 20.090
Zorgprofiel 6 duurzaam laagcomplex 506DL per maand 1.371 6
Zorgprofiel 7 acuut laagcomplex 507AL arrangement 1.314
Zorgprofiel 7 perspectief laagcomplex 507PL arrangement 1.724
Zorgprofiel 7 intensief laagcomplex 507IL arrangement 5.872
Zorgprofiel 7 duurzaam laagcomplex 507DL per maand 1.371 12
Zorgprofiel 8 acuut laagcomplex 508AL arrangement 1.314
Zorgprofiel 8 perspectief laagcomplex 508PL arrangement 7.140
Zorgprofiel 8 intensief laagcomplex 508IL arrangement 10.348
Zorgprofiel 8 duurzaam laagcomplex 508DL per maand 1.933 12
Zorgprofiel 9 acuut laagcomplex 509AL arrangement 1.314
Zorgprofiel 9 perspectief laagcomplex 509PL arrangement 9.826
Zorgprofiel 9 intensief laagcomplex 509IL arrangement 12.788
Zorgprofiel 9 duurzaam laagcomplex 509DL per maand 1.371 12
Zorgprofiel 10 acuut laagcomplex 50XAL arrangement 1.314
Zorgprofiel 10 duurzaam laagcomplex licht 50XDL per maand 2.249 12
Zorgprofiel 10 duurzaam laagcomplex zwaar 50XDZ per maand 3.414 12
Vouchers 50VCH per stuk 400
Methadon 50MET per maand 22

Hoogcomplex: codes en tarieven 2024

De hieronder getoonde tarieven Hoogcomplex zijn de tarieven inclusief 1% opslag.

Omschrijving Productcode Eenheid Tarieven 2023 in euro Bedrag per deel
Hoogcomplex
intensiteit A
50HCA arrangement 28.282
Hoogcomplex
intensiteit B
50HCB arrangement 45.004
Hoogcomplex
intensiteit C
50HCC arrangement 67.632 5.636 per deel
Hoogcomplex
intensiteit C2
50HC2 arrangement 78.276 6.523 per deel
Hoogcomplex
intensiteit D
50HCD arrangement 110.568 9.214 per deel
Hoogcomplex
intensiteit E
50HCE arrangement 146.700 12.225 per deel

Woonzorg: codes en tarieven 2024

Omschrijving Productcode Eenheid Tarieven 2023 in euro Max maanden
Woonzorg licht 50WZL per maand 4.346 12
Woonzorg zwaar 50WZZ per maand 5.651 12

Pleegzorg: codes en tarieven 2024

Omschrijving Productcode Eenheid Tarieven 2023 in euro Max maanden
Pleegzorg 43A03 per maand 1.702 Naar rato*

1 dag - 2 maanden
2 dagen - 4 maanden
3 dagen - 6 maanden
4 dagen - 8 maanden
5 dagen - 10 maanden
6 dagen - 11 maanden
7 dagen - 12 maanden

1%  opslag: In de vaste tarieven Hoogcomplex behorende bij de overeenkomst is een opslag opgenomen van 1%, waarmee de Jeugdhulpaanbieder gedurende de looptijd van de overeenkomst vorm dient te geven aan de volgende verplichtingen:

  1. Het gespreksmodel (onder meer voor consultatie en advies ten behoeve van vraagverheldering, het realiseren van een doorbraak, deelname aan de diverse tafels en gevraagde activiteiten binnen netwerken) en
  2. De aanlevering van kwaliteitsdata en doorontwikkeling van de kwaliteitsmonitor vanuit de zorgcombinaties.

Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 11-03-2024