Beleidskader zorg voor jeugd 2018-2021


In 2014 hebben de 9 gemeenten een gezamenlijk Beleidsplan Zorg voor Jeugd West-Brabant West (2015-2017) opgesteld. Dit nieuwe beleidskader geeft de kans om het beleid waar mogelijk te verbeteren op basis van de ervaringen van de afgelopen drie jaar.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 03-11-2022