Coördinatiepunt gezinshuizen


Voor het aanbod van alle gecontracteerde gezinshuisplekken is er één coördinatiepunt voor de Regio WBW. De plaatsingscoördinator is inhoudelijk op de hoogte van de doelgroep, het aanbod, de beschikbaarheid en de samenstelling van alle gezinshuizen.

Werkwijze plaatsingscoördinator

Verwijzers kunnen contact opnemen met de plaatsingscoördinator en er wordt op anonieme basis een profiel van de jeugdige opgesteld. Dit profiel van de jeugdige wordt vergeleken met de profielen van de gezinshuizen. Mocht er een profielmatch zijn dan neemt de plaatsingscoördinator contact op met het gezinshuis en de verwijzer. Het is aan het gezinshuis of de jeugdige wel of niet passend is binnen het gezinshuis. De plaatsingscoördinator beslist dus zeker niet welke jeugdige waar terecht komt, dat blijft aan het gezinshuis. Is er geen sprake van een match, dan kan de verwijzer weer terug naar de plaatsingscoördinator om te bekijken welk gezinshuis dan passend zou kunnen zijn.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 01-03-2023