Escalatieroute


In de regio West-Brabant West werken we met het gespreksmodel waarbij verwijzer en aanbieder samen kunnen komen tot de meest passende zorg voor de jeugdige en het gezin.

In de praktijk blijkt dat verwijzers en aanbieders om diverse redenen hier niet altijd uitkomen. We horen terug dat de betrokken professionals niet goed weten wat ze moeten doen om dit op te lossen. Dit heeft tot gevolg dat de jeugdige en het gezin lang moeten wachten.

Om dit te voorkomen hebben we de stappen die kunnen worden gezet nog een keer op een rijtje gezet. In de Escalatieroute staan richtlijnen beschreven en de stappen die kunnen worden gezet wanneer er sprake is van discussiepunten tussen jeugdhulpaanbieder en lokale toegang.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 24-04-2024