Gerianne Wijbrandi: “Proeftuin voorloper op het landelijk programma ‘Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming?”


Gerianne Wijbrandi werkt sinds januari 2023 met veel enthousiasme als gedragswetenschapper bij SPRING. Zij is naast orthopedagoog generalist ook systeemtherapeut. Bovendien heeft zij ruim 20 jaar werkervaring in de jeugdhulp in diverse organisaties.

Systemisch kijken en denken vindt zij heel belangrijk. “Wat me vooral aanspreekt is om met een team van deskundigen op een nieuwe manier samen te werken en intensief met gezinnen aan de slag te zijn. Stilstaan bij hun hulpvragen en goed afstemmen is een kunst en een uitdaging. Kijken naar hun krachten en mogelijkheden en oog hebben voor hun zorgen en kwetsbaarheden. Dat is voor mij het hart van een systemische manier van samenwerken. Doe je dit goed, dan kun je de veiligheid herstellen. Ook de tijd en ruimte die we krijgen als gedragswetenschapper om zelf mee te gaan naar de gezinnen en gesprekken samen te voeren heeft voor mij grote meerwaarde. Praten ‘met’ gezinnen is belangrijker dan praten ‘over’ gezinnen.”

Waar ben je trots op?

“De manier waarop we als team (JBB, VT, MEE, GGZ, WSG, Maatschappelijk Werk) met energie en compassie met gezinnen aan het werk zijn gegaan. Daar ben ik trots op. We nemen de ruimte om een werkrelatie op te bouwen. Met inzet van een verklarende analyse, het opstellen van het genogram, de tijdlijn en gesprekken met betrokken hulpverleners, komen we met het gezin tot een analyse en plan van aanpak. Het is de bedoeling dat dit zoveel mogelijk het plan van het gezin is en dat we de samenwerking tussen alle betrokken hulpverleners te bevorderen.”

Wie wil jij een compliment geven?

“Het liefst geef ik alle collega’s een compliment. Als ik één iemand mag complimenteren dan is het onze manager/coach Anja Ruger. Zij heeft ons als team samengebracht en zij blijft de visie van de Proeftuin vooropstellen. Ook helpt zij ons ‘out of the box’ te blijven denken.”

Welke uitdagingen zie je?

“Ik merk dat we vaak voor ‘crisisachtige’ situaties komen te staan.  Deze dagen ons uit om vanuit de verklarende analyse stil te staan bij de onderliggende problematiek in plaats van te vervallen in ‘symptoombestrijding’. Daarnaast worden we binnen de Proeftuin voor de welbekende uitdagingen gesteld zoals wachtlijsten, protocollen, ‘schotten’ binnen en tussen organisaties. Dit vraagt doorzettingsvermogen en daadkracht. Ik hoop dan ook dat de Proeftuin niet bij een Proeftuin blijft, maar dat we met de uitkomsten van de 11 verschillende Proeftuinen (landelijk) daadwerkelijk een verbeterslag kunnen maken.”

Wat zou je graag echt willen veranderen voor onze gezinnen en hoe ga jij dat doen?

“Collega’s staan vaak onder grote druk en kunnen niet de tijd en aandacht besteden aan de gezinnen, zoals ze graag zouden willen. Ruimte voor het contact maken en opbouwen van een relatie met gezinnen kan echt HET verschil maken. En het mooie is: ook onderzoek toont aan hoe belangrijk een systemische alliantie is. Maak je een goede start, dan bespaar je daarna veel tijd en werk je efficiënter. Maar vooral: de gezinnen worden er beter van en onze jeugdprofessionals ook.”


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 01-09-2023

Gerianne Wijbrandi