Inkoopstrategie Niet vrij toegankelijke zorg


De regiovisie vindt zijn uitwerking en nadere concretisering in onder andere de inkoopstrategie Niet vrij toegankelijke jeugdzorg. Deze inkoopstrategie gaat over de niet vrij toegankelijke zorg (hoog- en laagcomplex, gezinshuizen, residentiële opvang en pleegzorg) en focust zich op passend kwalitatieve en kwantitatieve jeugdhulp op het gebied van de niet vrij toegankelijke zorg.

De inkoopstrategie levert een bijdrage aan het realiseren van de visie en beleidsdoelen van gemeenten op het gebied van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. De visie en het beleid van de gemeente, de evaluatie van de bestaande dienstverlening en de financiële kaders voor de toekomstige dienstverlening bepalen de inkoopopdracht en -doelen voor jeugdhulp. Het is zaak dat er congruentie blijft bestaan tussen de visie (voorgenomen doelen en leidende principes) en de gekozen inkoopstrategie. Niet alleen kan een inkoopstrategie een belangrijk instrument zijn voor gemeenten om de transformatiedoelen te bereiken, maar het kan ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit van jeugdhulp en ondersteuning


Uitgangspunten voor de (her)nieuw(d)e inkoopstrategie zijn:

  • De inkoopstrategie sluit naadloos aan op de visie
  • Gemeenten houden zich aan zorgvuldigheidseisen van inkoop
  • Reële tarieven passend bij het beschikbare budget
  • Het bewerkstelligen van alle doelstellingen uit de Jeugdwet

Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 15-12-2022