Jorrit Eijgensteijn: “Samenwerking volwassenhulp en jeugdhulp heel belangrijk”


Jorrit Eijgensteijn werkt al 5 jaar als jeugdprofessional, nu in Etten-Leur en Zundert met Complexe Veiligheids Casuïstiek (CVC) als aandachtsgebied. In die hoedanigheid sluit hij aan bij één van de veiligheidsteams in West-Brabant West.

“Hier werken we samen met ketenpartners aan herstel van de veiligheid van kinderen die in een onveilige situatie zitten. Ik sluit, als de agenda het toelaat, ook aan bij werkgroepen in de Proeftuin om vanuit de praktijkervaring input te geven voor de doorontwikkeling van de Proeftuinen.”

Waar ben je trots op?

“Ik ben trots op ons werk in de jeugdhulp. Hoe complex het soms ook is. We kunnen gelukkig vaak het verschil maken voor kinderen en hun gezinnen. De samenwerking tussen ketenpartners is essentieel. Dat dit steeds beter lukt is ook iets om trots op te zijn.”

Wie wil jij een compliment geven?

“Ik wil eigenlijk iedereen binnen de Proeftuinen wel een compliment geven. Iedereen die zich inzet in de Proeftuin doet dat naar mijn idee vanuit de wens te komen tot een betere samenwerking in de keten om de zorg en ondersteuning van jeugdigen die in een onveilige situatie zitten te verbeteren. Deze inzet gebeurt soms bovenop al het werk wat er ligt, ik heb daar bewondering voor.”


Welke uitdagingen zie je?

“De samenwerking tussen volwassenhulpverlening en jeugdhulpverlening vind ik belangrijk. Dit vind ik nu nog niet voldoende geborgd. Zonder elkaars informatie en/of expertise is het soms erg moeilijk om te werken aan het herstel van veiligheid in gezinnen. Elkaar goed durven en kunnen vinden is belangrijk. Hier ligt tegelijk de uitdaging.  Ik denk dat er nu soms toch nog te veel op eilandjes wordt gewerkt.”

Wat zou je graag echt willen veranderen voor onze gezinnen en hoe ga jij dat doen?

“Ik gun onze gezinnen een geoliede samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn. Dit komt naar mijn idee de samenwerking, transparantie en dus het herstel van veiligheid in gezinnen ten goede. Ik blijf dit zelf doen door in gezinnen goed uit te leggen wat ik denk dat helpend is en probeer de juiste partijen voor hulpverlening samen te brengen.”


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 01-09-2023