Judith Kuypers: “Nog te veel landelijke ontwikkelingen gericht op jeugd of volwassenen”


Judith Kuypers werkt als directeur-bestuurder bij Veilig Thuis West-Brabant, Vrouwenopvang Safegroup en Stichting Maatschappelijk Opvang Breda. Aangezien Veilig Thuis onderdeel uitmaakt van de Proeftuin is zij betrokken bij de overleggen die hiervoor op bestuurlijk niveau plaatsvinden.

Waar ben je trots op?

“We mogen trots zijn op de resultaten die tot nu toe al bereikt zijn in de Proeftuin. Het is gebleken dat het niet eenvoudig is om onderdelen van ons werk anders te organiseren. Echter wanneer we inzicht creëren dat het voor de direct betrokken positieve effecten heeft, dan merk je dat de veranderkracht groot is en er heel veel bereidheid en bevlogenheid is om aan deze verandering bij te dragen.”

Wie wil jij een compliment geven?

“Ik zou daarom graag een compliment geven aan alle betrokken medewerkers die hieraan hebben bijgedragen en die in staat zijn gebleken om kritisch naar hun eigen werkwijze te kijken en zich steeds opnieuw open te stellen om leerervaringen op te doen en de werkpraktijk te verbeteren.”


Welke uitdagingen zie je?

“De uitdagingen die ik zie, zitten in de verbinding tussen zorg en veiligheid die steviger moet en juridische dilemma’s waarmee we van doen hebben. Een andere uitdaging is de landelijke druk op het toekomstscenario waar we ons niet (altijd) door moeten laten leiden in de regio. Daarnaast zie ik uitdagingen in het integraal werken voor de doelgroep 0-100, mede omdat nog veel landelijke ontwikkelingen en organisaties gericht zijn op jeugd of volwassenen of enkel op gezinnen.”


Wat zou je graag echt willen veranderen voor onze gezinnen en hoe ga jij dat doen?

“Ik zou dan ook graag willen zien dat we een meer integrale aanpak gaan realiseren voor alle personen die in een onveilige thuissituatie leven. Dat we zo vroegtijdig als mogelijk hulp inzetten naast de direct betrokkenen die het betreft en dat we zo min mogelijk gebruik hoeven maken van het gedwongen kader.”


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 01-09-2023

Judith Kuypers