Lenny van den Hout: “Dapper dat gezinnen aan onze Proeftuin deelnemen”


Sinds dit jaar is Lenny van den Hout deelnemer van de Proeftuin als jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming Brabant. Vanuit dezelfde organisatie is zij ook deelnemer van het veiligheidsteam Brabantse Wal.

Al 14 jaar werkt zij als jeugdbeschermer. “Ik vind het leuk om vanuit mijn rol, ervaring en kennis in beide projecten deel te mogen nemen.”

Waar ben je trots op?

“Ik ben er trots op dat we de gelegenheid en ruimte krijgen deelnemer te zijn van beide teams; vanuit zowel onze werkgevers als vanuit de gemeente. Het is namelijk zo de moeite waard om samen te kijken naar hoe we de doorstroom en expertise in de jeugdhulp met elkaar kunnen verbeteren. En niet alleen door er samen met elkaar over te praten, maar door het echt te doen.”

Wie wil jij een compliment geven?

“Ik vind de deelname van onze gezinnen aan de Proeftuin een compliment waardig. Het is ongelofelijk dapper dat zij zich openstellen om wat nieuws mee uit te proberen in een sowieso al turbulente periode.”

Wat zou je graag echt willen veranderen voor onze gezinnen en hoe ga jij dat doen?

“Ik hoop dat we met de methode die we gaan uitproberen in de Proeftuin echt verandering kunnen gaan brengen in het estafette model dat nu nog te veel heerst. Namelijk, als de één niet verder kan er wordt opgeschaald en dan mag een ander het weer overnemen. Mijn hoop is echt dat we een gezin beter kunnen ondersteunen, vanaf het begin, door samen te blijven oplopen in een gezin en een goede analyse te doen van en inzet te plegen op waar een gezin echt mee geholpen is.”

Welke uitdagingen zie je?

“De uitdaging blijft om vanuit de Proeftuin de aanpak uiteindelijk in een goed format over de gehele keten uit te rollen. Om die reden kijken we nu ook al naar wat haalbaar moet kunnen zijn in de praktijk. Ik hoop ook dat we, met alle mensen om een gezin heen, voldoende draagvlak gaan hebben om dingen anders te gaan doen. Ik blijf me hier zeker voor inzetten.”


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 05-09-2023

Lenny van den Hout