Marieke Blanken: “Eerst aandacht voor veiligheid dan de onderliggende problemen aanpakken”


Onlangs is Marieke Blanken als programmaleider Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in de regio West-Brabant gestart. Haar opdracht is te komen tot een breed gedragen programma waarin het versterken van de lokale (wijk)teams in de regio en de ontwikkeling van het Regionaal Veiligheidsteam centraal staat. En dat voor de gehele regio West-Brabant bestaande uit 14 gemeenten.

“Al jaren zet ik mij in om huishoudens met meerdere problemen op het snijvlak van zorg en veiligheid betere zorg en ondersteuning te laten krijgen. We weten steeds beter wat werkt en wat niet. Ik wil mij inzetten om dat wat werkt mogelijk te maken voor meerdere huishoudens.”

De Proeftuin in West-Brabant-West en diverse onderzoeken laten zien dat het werkt wanneer er eerst aandacht is voor veiligheid en vervolgens voor de onderliggende problemen. Ook werkt het wanneer betrokkenen een vast contactpersoon hebben die ze vertrouwen, zodat ze hulp durven te vragen en te accepteren voor ALLE leden van het huishouden. Dit vraagt om goede samenwerking tussen professionals en ervaringsdeskundigen met veiligheidsexpertise en met expertise om problemen zoals armoede, geestelijke problemen, verslaving etc. te herkennen en aan te pakken.”

“Ik zie het als mijn rol te komen tot een programma dat gericht is op het blijven leren, het verbeteren van de aanpak en gezamenlijk voor te bereiden op de aangekondigde stelselwijziging. Hiervoor zal ik de verbinding leggen met dat wat er al gebeurt in de regio en met de gemeenten, organisaties en ervaringsdeskundigen die hieraan willen werken”.

Neem gerust contact op via m.blanken@bureauqueste.nl en/of 06-52698281.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 01-09-2023