Online ouderbijeenkomsten


Als regio vinden wij het heel belangrijk dat ouders oog hebben voor de gevoelens van hun kind, wanneer zij gaan scheiden. Wanneer ouders zich bewust zijn van deze gevoelens, kunnen zij de pijn van de scheiding voor hun kinderen zoveel mogelijk beperken.

Het Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten biedt iedere maand een online bijeenkomst aan voor ouders, hun familie en naasten en voor professionals. Hierin wordt inzicht gegeven hoe een kind een scheiding ervaart en tips hoe een kind hierbij gesteund kan worden. Ouders hoeven niets te doen tijdens deze bijeenkomst. Ze kunnen rustig in hun eigen omgeving de kennis tot zich nemen. Deelname is gratis en kan anoniem.

Basistrainingen

Op de volgende avonden wordt de basistraining gegeven:

  • dinsdag 10 oktober 2023
  • donderdag 9 november 2023
  • woensdag 13 december 2023

Vervolgtrainingen

De vervolgbijeenkomsten vinden plaats op:

  • dinsdag 26 september 2023
  • donderdag 23 november 2023

Aanmelden en verkrijgen van meer informatie kan via: www.ouderbijeenkomsten.nl.