Rapportage pilot anders verantwoorden Sociaal Domein


In 2019 is de eindrapportage van de landelijke pilot ‘Anders verantwoorden’ gepubliceerd. Hierin heeft Marga Hoondert, Informatiemakelaar bij het ZI2T meegedraaid. Dit rapport geeft goed weer hoe onze regio kijkt naar verantwoording van de jeugdzorg.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 03-11-2022