Reactie WBW inzake internetconsultatie wetsvoorstel "verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen".


Hier kunt u kennisnemen van de reactie van de jeugdhulpregio West-Brabant West op de internetconsultatie wetsvoorstel "verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen". Deze reactie is mede ondertekend door jeugdhulpaanbieders in onze regio.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 03-11-2022