Regionaal administratieprotocol


Sinds 2019 werken onze gemeenten met een regionaal administratieprotocol voor het administratieve proces van verwerking van verleende jeugdzorg door jeugdhulpaanbieders in de regio. Het protocol gaf duidelijke sturing op het proces en is destijds opgesteld met de gedachte om de administratieve lasten in de keten te beperken én om de uitvoering van beleidskeuzes in de regio in het uitvoeringsproces te borgen.

Later kwam er een landelijk protocol voor de diverse uitvoeringsvarianten. De regio heeft in december 2021. D18 Advies ingeschakeld om het regionale protocol te evalueren en te onderzoeken of bij dit landelijk standaard administratieprotocol (SAP) outputgericht kon worden aangesloten.

Landelijk protocol

D18 Advies heeft dit samen met de gemeenten en een aantal zorgaanbieders in verschillende sessies besproken. Conclusie is dat onze jeugdhulpregio dit landelijk protocol grotendeels kan volgen. In een aantal gevallen is ervoor gekozen om af te wijken van de landelijke (i)standaarden omdat dit het totale proces en de administratieve belasting in onze regio ten goede komt.

Fijne samenwerkingssfeer

Een andere conclusie is dat er in onze regio een fijne samenwerkingssfeer is tussen gemeenten en zorgaanbieders met constructief overleg en ruimte om belangrijke en gevoelige onderwerpen op tafel te leggen. Het SAP kan wijzigen op basis van nieuwe releases van het berichtenverkeer. Dit vraagt om periodieke voortzetting van het overleg tussen gemeenten en zorgaanbieders over het protocol en de oplegger.

Rechtsboven vind u het op dit moment geldende protocol.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 03-11-2022