Regionaal Expert Team


Het Regionaal Expert Team West-Brabant West (RET) is er voor alle casuïstiek waarbij het binnen het huidige jeugdhulpstelsel in de regio onvoldoende lukt om tot de inzet van passende zorg te komen. Bijvoorbeeld door een onvoldoende passend aanbod vanwege de complexiteit, onduidelijkheid over wat de passende zorg is of wachtlijstproblematiek. Het RET kijkt met een open en kritische blik naar casuïstiek en brengt op basis van de ingebrachte informatie een advies uit ten aanzien van het verdere hulptraject. Het RET bestaat uit een voorzitter, coördinator, procesondersteuner, vaste expertleden vanuit de zorgcombinaties binnen de regio en flexibele inzet van experts vanuit jeugdhulpaanbieders.

Handige documenten

Verwijzers en RET-leden kunnen gebruikmaken van handige documenten:

Routekaart: hoe werkt het RET?

Op de Routekaart van het RET zie je wat het RET doet en hoe het proces van aanmelding tot afsluiting verloopt. De Routekaart is ook te gebruiken om aan ouders uitleg te geven over het RET. Voel je dan ook vrij deze met ouders te delen.

Stappenplan: in welke situaties kun je een beroep doen op het RET?

Met het stappenplan kom je er snel en gemakkelijk achter of je een aanmelding bij het RET kunt doen. Of dat er nog andere processtappen te zetten zijn om tot de inzet van passende jeugdhulp te komen.

Expertkaart: hoe doe je een aanmelding bij het RET?

Met de Expertkaart kun je een aanmelding doen bij het RET.

Adviesformulier: hoe leg je de situatie vast?

Op basis van het adviesformulier gaat de verwijzer aan de slag om het hulptraject verder vorm te geven.

Voor meer informatie

Shantie Harinandansingh (voorzitter RET)

retwbw@roosendaal.nl

06 28 64 89 38