Regionale Expert Tafel van start


Onze regio is in samenwerking met de zorgcombinaties binnen de Hoogcomplexe zorg gestart met de Regionale Expert Tafel (RET). Dit gebeurt in navolging van de landelijke afspraken en ontwikkelingen op het gebied van regionale expertteams. RET is een plek om vanuit verschillende expertises samen na te denken over een oplossing bij complexe casuïstiek. Aan tafel wordt met ouders, jeugdigen, professionals en eventuele andere betrokkenen besproken welke puzzel gelegd moet worden om tot de meest passende zorg voor een ingewikkeld probleem te komen.

RET in WBW

In onze regio werken de zorgcombinaties bij Hoogcomplexe zorg eigenlijk ook al zo. De combinaties zijn opgebouwd uit verschillende kennisgebieden. Bij de start van een traject, of bij een ontstane ingewikkelde situatie, kan al binnen een combinatie gezocht worden naar een passende oplossing. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij ook een zorgcombinatie er niet direct uitkomt. Een (jeugd)professional van een organisatie, de lokale toegang of de gecertificeerde instelling kan via RET om hulp vragen.

Expertkaart

Experts, inhouds- en gedragsdeskundigen met kennis over allerlei verschillende leefgebieden bereiden zich voor aan de hand van een goede inbreng (ook wel ‘Expertkaart’ genoemd). Een inbreng gaat, via de jeugdprofessional of jeugdbeschermer, altijd eerst langs het al bestaande Expertteam in WBW. Ouders en jeugdigen zitten als mogelijk aan tafel. Afspraken worden gemaakt om volgende (kleine of grote) stappen te zetten in het belang van de ouders en jeugdigen aan tafel. De afspraken worden gevat in een advies dat door de voorzitter wordt geschreven op basis van het gesprek.

Follow up

De Experttafel draagt niet alleen bij naar de best passende oplossing, maar doet ook aan procesregie. Dat betekent dat er een follow-up is na zes weken en vindt er een anonieme registratie plaats in de regionale en landelijke monitor. Hierin wordt informatie wordt verzameld over het aantal casussen aan de tafels en de gevonden oplossingen.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 10-11-2022