Resultaatfinanciering jeugd werpt vruchten af


De negen gemeenten in de jeugdhulpregio West-Brabant-West werken sinds 2015 met resultaatgerichte financiering. Hierover is een artikel verschenen in het Binnenlands Bestuur in mei 2020.

Verschuiving jeugdhulp

Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar van complexe naar reguliere gespecialiseerde jeugdhulp. De gemiddelde kosten jeugdhulp per inwoner liggen daarnaast aanmerkelijk lager dan in de rest van het land.

Resultaatafspraken

De jeugdhulpregio West-Brabant formuleerde in aanloop naar de decentralisatie jeugdzorg een aantal belangrijke uitgangspunten. De negen betrokken gemeenten wilden een jeugdhulpstelsel inrichten waar niet over ‘productie’ wordt gesproken, maar waar het resultaat voor ouders en jongeren centraal zou worden gesteld. Het stelsel moest daarnaast samen met het hele zorglandschap worden vormgegeven en met kinderen en hun ouders. Aanbieders wilden zelf naar een ander financieringssysteem toe. ‘Als je dat combineert met de wens van gemeenten om het resultaat centraal te stellen, kom je al snel uit op resultaatafspraken’, aldus Ruut van Andel, Informatiemakelaar Zorg Informatie en Inkoop Team West-Brabant West

Lees voor meer informatie het artikel  
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/resultaatfinanciering-jeugd-werkt-west-brabant-west.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 03-11-2022