Scheidingsexperts in de regio


Een scheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. Veel ouders in scheiding hebben buiten hulpverlening geen mensen binnen hun netwerk waar ze op terug kunnen vallen. Terwijl steun vanuit iemand die weet wat je meemaakt heel helpend kan zijn. In de gemeente Etten-Leur starten ze daarom na een periode van voorbereiden met het project ‘Ervaringsdeskundigen Scheidingen’.

Wat is een Ervaringsdeskundige scheidingen?

Ervaringsdeskundigen scheidingen zijn volwassen vrijwilligers die vanuit hun eigen scheidingservaring andere ouders ondersteunen door het bieden van een luisterend oor, (h)erkenning en begrip. De vrijwilligers staan ouders met raad bij, maar houden hen ook een spiegel voor en benadrukken het belang van het kind.

Hoe wordt te werk gegaan?

De vrijwilligers worden gescreend, getraind en begeleid in hun rol om zo goed mogelijk de ouder(s) te ondersteunen. Het is belangrijk dat de vrijwilligers zelf hun eigen proces goed hebben afgerond. De coördinator ervaringsdeskundigen scheidingen maakt de match tussen de ouder en de ervaringsdeskundige. Deze match is maatwerk. Beide partijen kunnen aangeven wat hun wensen en mogelijkheden zijn.

Wat levert het op?

Voorkomen moet worden dat kinderen de dupe worden van een vechtscheiding. Door het bieden van hulp en ondersteuning tijdens een scheiding kan erger leed of conflict worden voorkomen zodat een breuk niet in een complexe echtscheiding ontaardt.

Wil je meer weten?

Kijk dan op Vraagwijzer Etten-Leur / Ervaringsdeskundigen Scheidingen.