Sylvia Joossen: “Lijntjes zijn nu korter tussen de ketenpartners”


Sylvia Joossen werkt sinds 2004 bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Zij is begonnen als raadsonderzoeker en heeft in 2016 de overstap gemaakt naar het adviesteam binnen de RvdK. Vanuit die functie is zij jarenlang vaste deelnemer geweest bij de jeugdbeschermingstafel in West-Brabant-West.

“Vanaf het moment -eind 2018- dat er in de regio is gekozen voor veiligheidsteams, ben ik vanuit de RvdK gaan deelnemen aan de veiligheidsteams.”

Waar ben je trots op?

“Het is mooi om te zien dat elke professional die verbonden is aan het veiligheidsteam, gedreven is en het belang van het kind en zijn/haar gezin vooropstelt. Door als deelnemende ketenpartners binnen het veiligheidsteam de krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars deskundigheid en expertise, kan een kind en zijn/haar gezin hier echt mee geholpen worden.”

Wie wil jij een compliment geven?

“Doordat we al ruim vijf jaar structureel bij elkaar komen als veiligheidsteam, zijn de lijntjes korter geworden tussen de verschillende ketenpartners. We weten elkaar ook buiten het veiligheidsteam te vinden om zaken te bespreken of af te stemmen. Er is meer kennis ontstaan over de (on)mogelijkheden en werkwijze van iedere organisatie, waardoor er meer begrip en waardering is gekomen voor elkaar. Dit vind ik een mooie ontwikkeling. Voor mij voelt het veiligheidsteam ondanks dat we allemaal vanuit een andere organisatie werken, wel als een team.”

Welke uitdagingen zie je?

“Samen proberen we steeds te kijken wat mogelijk is, leren we van de succeservaringen en bekijken we wat we in sommige situaties in het vervolg anders moeten doen. We zullen als veiligheidsteam continu bezig zijn met door ontwikkelen. Enerzijds omdat de maatschappij, de overheid en de gemeentes dat van ons vragen. Maar we willen natuurlijk vooral blijven door ontwikkelen om voor de kinderen en gezinnen de juiste hulp op het juiste moment te kunnen bieden.”

Wat zou je graag echt willen veranderen voor onze gezinnen en hoe ga jij dat doen?

“De doorontwikkeling vraagt van ons als professionals veel flexibiliteit, in een sector die toch al onder vuur ligt en waar de werkdruk hoog is. Toch zie ik binnen het veiligheidsteam professionals die zich gezamenlijk blijven inzetten voor het kind en dat maakt het veiligheidsteam voor mij waardevol.”


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 01-09-2023

Sylvia Joossen